Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Akademický rok 2024/2025
Všetky kurzy sa konajú v samostatný čas a žiadny kurz sa nekryje s iným.
Na kurzy sa prihlasuje v informačnom liste kurzu, ku ktorému sa dostanete kliknutím na názov kurzu.
PLNÉ = kurz je plný.       NÁHR. = voľné už len miesto náhradníka.       NOVÉ = nový ročník kurzu.

Nepárny utorok
08:30 - 10:00 NOVÉ Poklady českých miest I.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 15
10:15 - 11:45 Krásy Slovenska VII.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 43
11:55 - 13:25 NOVÉ Osobnosti Slovenska   prednáša Mgr. Katarína Králiková   Prihlásených: 24
13:30 - 15:00 PLNÉ Taliansko včera a dnes II.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 44
15:15 - 16:45 Taliansko včera a dnes VI.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 27
17:00 - 18:30 Dedičstvo Rakúska II.   prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD., LL.M.   Prihlásených: 40

Nepárna streda
12:00 - 13:30 Poklady českých miest II.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 36
13:40 - 15:10 Taliansko včera a dnes IV.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 34
15:20 - 16:50 Krásy Slovenska IV.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 27
17:00 - 18:30 NOVÉ Dedičstvo Rakúska I.   prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD., LL.M.   Prihlásených: 6

Nepárny štvrtok
09:00 - 10:30 Európske hlavné mestá kultúry IV.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 33
10:45 - 12:15 Európske hlavné mestá kultúry VIII.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 32
12:30 - 14:00 Poklady českých miest III.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 43
14:15 - 15:45 NOVÉ Tréning pamäti I.   prednáša Ing. Silvia Valovičová   Prihlásených: 7
16:00 - 17:30 NOVÉ Prehľad tradičnej ľudovej kultúry Slovenska   prednáša Mgr. Katarína Nádaská, PhD.   Prihlásených: 5

Párny štvrtok
12:30 - 14:00 NOVÉ Dejiny Európy (814-1453)   prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD., LL.M.   Prihlásených: 23
14:10 - 15:40 Tréning pamäti II.   prednáša Ing. Silvia Valovičová   Prihlásených: 19
15:50 - 17:20 Dejiny a pamiatky Bratislavy II.   prednáša Mgr. Bc. Juraj Kucharík   Prihlásených: 20
17:30 - 19:00 NOVÉ Dejiny a pamiatky Bratislavy I.   prednáša Mgr. Bc. Juraj Kucharík   Prihlásených: 3

Akademický rok 2023/2024
V akademickom roku 2023/2024 navštevovalo 534 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dedičstvo Rakúska I.
Dejiny a pamiatky Bratislavy I.
Dejiny a pamiatky Bratislavy II.
Dejiny Európy I.
Európske hlavné mestá kultúry III.
Európske hlavné mestá kultúry VIII.
Krásy Slovenska III.
Krásy Slovenska VI.
Osobnosti Slovenska
Pamiatky Slovenska II.
Poklady českých miest I.
Poklady českých miest II.
Taliansko včera a dnes I.
Taliansko včera a dnes III.
Taliansko včera a dnes V.
Tréning pamäti I.

Prednášajúci:
PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD., LL.M. | Mgr. Bc. Juraj Kucharík | Ing. Silvia Valovičová | Mgr. Katarína Králiková

Akademický rok 2022/2023
V akademickom roku 2022/2023 navštevovalo 430 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dejiny a pamiatky Bratislavy I.
Dejiny Európy V.
Dejiny Slovenska I.
Európske hlavné mestá kultúry II.
Európske hlavné mestá kultúry VII.
Krásy Slovenska II.
Krásy Slovenska IV.
Krásy Slovenska V.
Mytológia a náboženské systémy Európy
Pamiatky Slovenska I.
Poklady českých miest
Reálie Talianska V.
Taliansko včera a dnes II.
Taliansko včera a dnes IV.

Prednášajúci:
PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD., LL.M. | Mgr. Bc. Juraj Kucharík

Akademický rok 2021/2022
V akademickom roku 2021/2022 navštevovalo napriek náročnej covidovej dobe 372 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dejiny a pamiatky Bratislavy II.
Dejiny Európy IV.
Európske hlavné mestá kultúry I.
Európske hlavné mestá kultúry VI.
Krásy Slovenska I.
Krásy Slovenska III.
Krásy Slovenska IV.
Mozaika Slovenska
Pamiatky a krásy Rakúska I.
Pamiatky a krásy Rakúska II.
Poľské reálie a pamiatky UNESCO I.
Reálie Talianska IV.
Taliansko včera a dnes I.
Taliansko včera a dnes III.
Tréning pamäti II.

Prednášajúci:
PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | Ing. Silvia Valovičová | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | JUDr. Jana Jánošová | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD. | Mgr. Bc. Juraj Kucharík

Akademický rok 2020/2021
V akademickom roku 2020/2021 navštevovalo napriek náročnej covidovej dobe 411 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dejiny a pamiatky Bratislavy I.
Dejiny a pamiatky Bratislavy II.
Dejiny Európy III.
Európske hlavné mestá kultúry V.
Európske hlavné mestá kultúry VI.
Historické a etnologické rozpravy o dejinách a kultúre Slovenska
Krásy Slovenska II.
Krásy Slovenska III.
Mozaika Slovenska
Pamiatky a krásy Rakúska
Pamiatky Slovenska V.
Poľské reálie a pamiatky UNESCO
Reálie Talianska III.
Reálie Talianska IV.
Reálie Talianska V.
Taliančina pre mierne pokročilých
Taliansko včera a dnes II.
Tréning pamäti I.

Prednášajúci:
PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | Ing. Silvia Valovičová | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | Mgr. Barbora Harmatová | JUDr. Jana Jánošová | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD. | prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc. | PhDr. Tomáš Černák, PhD. | Mgr. Bc. Juraj Kucharík | PhDr. Michal Bada PhD.

Akademický rok 2019/2020
V akademickom roku 2019/2020 navštevovalo 674 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dejiny a pamiatky Bratislavy I.
Dejiny a pamiatky Bratislavy II.
Dejiny Európy II.
Európske hlavné mestá kultúry IV.
Európske hlavné mestá kultúry V.
Krásy Slovenska I.
Krásy Slovenska II.
Ľudský hlas v opere II.
Mozaika Slovenska
Mytológia a náboženské systémy Európy
Pamiatky Slovenska IV.
Reálie Talianska II.
Reálie Talianska III.
Reálie Talianska IV.
Taliančina pre mierne pokročilých
Taliansko včera a dnes I.
Tréning pamäti I.
Tréning pamäti II.
Tréning pamäti III.

Prednášajúci:
PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | Ing. Silvia Valovičová | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | Mgr. Barbora Harmatová | doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. | Mgr. Lucia Bieliková, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD. | prof. Ing. Jozef Šima, DrSc. | prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc. | PhDr. Tomáš Černák, PhD. | Mgr. Bc. Juraj Kucharík | PhDr. Michal Bada PhD. | Mgr. Marek Tuček

Akademický rok 2018/2019

V akademickom roku 2018/2019 navštevovalo 603 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dejiny a pamiatky Bratislavy
Dejiny Európy I.
Európske hlavné mestá kultúry III.
Európske hlavné mestá kultúry IV.
Krásy Slovenska I.
Ľudský hlas v opere
Mozaika Slovenska
Pamiatky Slovenska III.
Pamiatky Slovenska V.
Reálie Talianska I.
Reálie Talianska II.
Reálie Talianska III.
Reálie Talianska V.
Taliančina pre začiatočníkov
Tradičné rodinné zvykoslovie
Tréning pamäti I.
Tréning pamäti II.

Prednášajúci:
PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | Ing. Silvia Valovičová | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.| JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD. | prof. Ing. Jozef Šima, DrSc. | prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc. | PhDr. Tomáš Černák, PhD. | Mgr. Bc. Juraj Kucharík | PhDr. Michal Bada, PhD.

Akademický rok 2017/2018

V akademickom roku 2017/2018 navštevovalo 491 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dejiny Slovenska IV.
Reálie Talianska I.
Reálie Talianska II.
Reálie Talianska IV.
Reálie Talianska V.
Pamiatky Slovenska II.
Pamiatky Slovenska IV.
Pamiatky Slovenska V.
Európske hlavné mestá kultúry II.
Európske hlavné mestá kultúry III.
Tréning pamäte
Mozaika Slovenska
Etnomedicína na Slovensku

Prednášajúci:
PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD. | Ing. Silvia Valovičová | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc. | PdDr. Tomáš Černák, PhD.

Akademický rok 2016/2017

V akademickom roku 2016/2017 navštevovalo 412 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dejiny Slovenska III.
Reálie Talianska I.
Reálie Talianska III.
Reálie Talianska IV.
Pamiatky Slovenska I.
Pamiatky Slovenska III.
Pamiatky Slovenska IV.
Európske hlavné mestá kultúry I.
Európske hlavné mestá kultúry II.
Výročné obyčaje, zvyky a rituály v tradičnej ľudovej kultúre Slovenska I.
Obrazy rozprávajú II. (renesancia - dejiny slovenského výtvarného umenia)

Prednášajúci:
PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD. | Mgr. Zuzana Ludiková | Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

Akademický rok 2015/2016

V akademickom roku 2015/2016 navštevovalo 295 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dejiny Slovenska II.
Reálie Talianska II.
Reálie Talianska III.
Pamiatky Slovenska II.
Pamiatky Slovenska III.
Európske hlavné mestá kultúry I.
Obrazy rozprávajú (zbierky slovenských galérií)

Prednášajúci: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD. | Mgr. Zuzana Ludiková

Akademický rok 2014/2015

V akademickom roku 2014/2015 navštevovalo 209 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dejiny Slovenska I.
Reálie Talianska I.
Reálie Talianska II.
Pamiatky Slovenska I.
Pamiatky Slovenska II.

Prednášajúci: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Akademický rok 2013/2014

V akademickom roku 2013/2014 navštevovalo 115 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Stredoveké dejiny európskych štátov
Reálie Talianska I.
Pamiatky Slovenska I.

Prednášajúci: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Academia Sapientia © 2013 - 2024 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené