Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Akademický rok 2021/2022
Podrobné informácie o kurzoch akademického roku 2021/2022 vrátane možnosti prihlasovanie zverejníme 02.07.2021.

Akademický rok 2020/2021
S výnimkou kurzu Taliančina pre mierne pokročilých sa každý kurz koná v samostatný čas a nekryje sa s iným.
Na kurzy sa prihlasuje v informačnom liste kurzu, ku ktorému sa dostanete kliknutím na názov kurzu.
PLNÉ = kurz je plný.       NÁHR. = voľné už len miesto náhradníka.       NOVÉ = nový kurz.

Nepárny utorok
09:00 - 10:30 Krásy Slovenska III. 1. skupina   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.
10:45 - 12:15 Krásy Slovenska III. 2. skupina   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.
13:30 - 15:00 Reálie Talianska III.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.
15:15 - 16:45 Taliansko včera a dnes II.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.
17:00 - 18:30 Dejiny Európy III.   prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Nepárna streda
10:00 - 11:30 Taliančina pre mierne pokročilých   prednáša Mgr. Barbora Harmatová
10:00 - 11:30 PLNÉ Pamiatky a krásy Rakúska   prednáša JUDr. Jana Jánošová
11:45 - 13:15 Poľské reálie a pamiatky UNESCO   prednáša JUDr. Jana Jánošová
13:30 - 15:00 Reálie Talianska V.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.
15:15 - 16:45 Pamiatky Slovenska V.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Nepárny štvrtok
08:30 - 10:00 Európske hlavné mestá kultúry V.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.
10:15 - 11:45 Európske hlavné mestá kultúry VI.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.
11:55 - 13:25 Tréning pamäti I.   prednáša Ing. Silvia Valovičová
13:30 - 15:00 Krásy Slovenska II. 1. skupina   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.
15:15 - 16:45 Krásy Slovenska II. 2. skupina   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Nepárny piatok
15:00 - 16:30 Historické a etnologické rozpravy o dejinách a kultúre Slovenska   prednáša Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

Párna streda
10:00 - 11:30 Taliančina pre mierne pokročilých   prednáša Mgr. Barbora Harmatová
13:30 - 15:00 Reálie Talianska IV.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.
15:15 - 16:45 Mozaika Slovenska   prednáša kolektív v zložení: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. | prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. | PhDr. Michal Bada, PhD. | PhDr. Tomáš Černák, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Párny štvrtok
15:15 - 16:45 Dejiny a pamiatky Bratislavy II.   prednáša Mgr. Bc. Juraj Kucharík
17:00 - 18:30 Dejiny a pamiatky Bratislavy I.   prednáša Mgr. Bc. Juraj Kucharík

Pôvodne vypísané kurzy Dejiny Slovenska I., Tréning pamäti II., Ľudský hlas v opere I., Vybrané témy slovenskej ľudovej kultúry, Perličky slovenských dejín a Významné ženy v dejinách 20. storočia pre nízky záujem študentov nebudú v akademickom roku 2020/2021 otvorené.

Akademický rok 2019/2020
V akademickom roku 2019/2020 navštevovalo 674 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dejiny a pamiatky Bratislavy I.
Dejiny a pamiatky Bratislavy II.
Dejiny Európy II.
Európske hlavné mestá kultúry IV.
Európske hlavné mestá kultúry V.
Krásy Slovenska I.
Krásy Slovenska II.
Ľudský hlas v opere II.
Mozaika Slovenska
Mytológia a náboženské systémy Európy
Pamiatky Slovenska IV.
Reálie Talianska II.
Reálie Talianska III.
Reálie Talianska IV.
Taliančina pre mierne pokročilých
Taliansko včera a dnes I.
Tréning pamäti I.
Tréning pamäti II.
Tréning pamäti III.

Prednášajúci:
PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | Ing. Silvia Valovičová | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | Mgr. Barbora Harmatová | doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. | Mgr. Lucia Bieliková, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD. | prof. Ing. Jozef Šima, DrSc. | prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc. | PhDr. Tomáš Černák, PhD. | Mgr. Bc. Juraj Kucharík | PhDr. Michal Bada PhD. | Mgr. Marek Tuček

Akademický rok 2018/2019

V akademickom roku 2018/2019 navštevovalo 603 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dejiny a pamiatky Bratislavy
Dejiny Európy I.
Európske hlavné mestá kultúry III.
Európske hlavné mestá kultúry IV.
Krásy Slovenska I.
Ľudský hlas v opere
Mozaika Slovenska
Pamiatky Slovenska III.
Pamiatky Slovenska V.
Reálie Talianska I.
Reálie Talianska II.
Reálie Talianska III.
Reálie Talianska V.
Taliančina pre začiatočníkov
Tradičné rodinné zvykoslovie
Tréning pamäti I.
Tréning pamäti II.

Prednášajúci:
PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | Ing. Silvia Valovičová | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.| JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD. | prof. Ing. Jozef Šima, DrSc. | prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc. | PhDr. Tomáš Černák, PhD. | Mgr. Bc. Juraj Kucharík | PhDr. Michal Bada, PhD.

Akademický rok 2017/2018

V akademickom roku 2017/2018 navštevovalo 491 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dejiny Slovenska IV.
Reálie Talianska I.
Reálie Talianska II.
Reálie Talianska IV.
Reálie Talianska V.
Pamiatky Slovenska II.
Pamiatky Slovenska IV.
Pamiatky Slovenska V.
Európske hlavné mestá kultúry II.
Európske hlavné mestá kultúry III.
Tréning pamäte
Mozaika Slovenska
Etnomedicína na Slovensku

Prednášajúci:
PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD. | Ing. Silvia Valovičová | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc. | PdDr. Tomáš Černák, PhD.

Akademický rok 2016/2017

V akademickom roku 2016/2017 navštevovalo 412 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dejiny Slovenska III.
Reálie Talianska I.
Reálie Talianska III.
Reálie Talianska IV.
Pamiatky Slovenska I.
Pamiatky Slovenska III.
Pamiatky Slovenska IV.
Európske hlavné mestá kultúry I.
Európske hlavné mestá kultúry II.
Výročné obyčaje, zvyky a rituály v tradičnej ľudovej kultúre Slovenska I.
Obrazy rozprávajú II. (renesancia - dejiny slovenského výtvarného umenia)

Prednášajúci:
PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD. | Mgr. Zuzana Ludiková | Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

Akademický rok 2015/2016

V akademickom roku 2015/2016 navštevovalo 295 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dejiny Slovenska II.
Reálie Talianska II.
Reálie Talianska III.
Pamiatky Slovenska II.
Pamiatky Slovenska III.
Európske hlavné mestá kultúry I.
Obrazy rozprávajú (zbierky slovenských galérií)

Prednášajúci: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD. | Mgr. Zuzana Ludiková

Akademický rok 2014/2015

V akademickom roku 2014/2015 navštevovalo 209 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dejiny Slovenska I.
Reálie Talianska I.
Reálie Talianska II.
Pamiatky Slovenska I.
Pamiatky Slovenska II.

Prednášajúci: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Akademický rok 2013/2014

V akademickom roku 2013/2014 navštevovalo 115 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Stredoveké dejiny európskych štátov
Reálie Talianska I.
Pamiatky Slovenska I.

Prednášajúci: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Academia Sapientia © 2013 - 2021 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené