Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Akademický rok 2019/2020
Každý kurz sa koná v samostatný čas a žiadne dva kurzy sa nekonajú zároveň v rovnaký čas (nekryjú sa).
Na kurzy sa prihlasuje v informačnom liste kurzu, ku ktorému sa dostanete kliknutím na názov kurzu.
PLNÉ = kurz je plný.       NÁHR. = voľné už len miesto náhradníka.       NOVÉ = nový kurz.

Nepárny utorok
08:30 - 10:00 Krásy Slovenska II. 1. skupina   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 38
10:15 - 11:45 Krásy Slovenska II. 2. skupina   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 34
11:55 - 13:25 NÁHR. Tréning pamäti I.   prednáša Ing. Silvia Valovičová   Prihlásených: 35
13:30 - 15:00 Reálie Talianska II.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 37
15:15 - 16:45 PLNÉ Taliansko včera a dnes I.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 43
17:00 - 18:30 NOVÉ Dejiny Európy II.   prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.   Prihlásených: 25

Nepárna streda
10:10 - 11:40 Taliančina pre mierne pokročilých   prednáša Mgr. Barbora Harmatová   Prihlásených: 13
11:50 - 13:20 Tréning pamäti III. - precvičovanie pamäti   prednáša Ing. Silvia Valovičová   Prihlásených: 29
13:30 - 15:00 Reálie Talianska IV.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 35
15:15 - 16:45 Pamiatky Slovenska IV.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 37
17:00 - 18:30 NOVÉ Dejiny Slovenska I.   prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.   Prihlásených: 4

Nepárny štvrtok
08:30 - 10:00 Európske hlavné mestá kultúry IV.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 30
10:15 - 11:45 Európske hlavné mestá kultúry V.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 37
11:55 - 13:25 Tréning pamäti II.   prednáša Ing. Silvia Valovičová   Prihlásených: 22
13:30 - 15:00 NÁHR. Krásy Slovenska I. 1. skupina   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 46
15:15 - 16:45 NÁHR. Krásy Slovenska I. 2. skupina   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 41
17:00 - 18:30 NOVÉ Poklady českých miest   prednáša Mgr. Lucia Bieliková, PhD.   Prihlásených: 35

Nepárny piatok
14:00 - 15:30 NOVÉ Mytológia a náboženské systémy Európy   prednáša Mgr. Katarína Nádaská, PhD.   Prihlásených: 10

Párna streda
11:45 - 13:15 Taliančina pre mierne pokročilých   prednáša Mgr. Barbora Harmatová   Prihlásených: 13
13:30 - 15:00 Reálie Talianska III.   prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.   Prihlásených: 21
15:15 - 16:45 Mozaika Slovenska III.   prednáša kolektív v zložení: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc. | PhDr. Tomáš Černák, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.   Prihlásených: 35
17:00 - 18:30 NOVÉ Ľudský hlas v opere II.   prednáša prof. Ing. Jozef Šima, DrSc.   Prihlásených: 26

Párny štvrtok
15:15 - 16:45 NÁHR. Dejiny a pamiatky Bratislavy I.   prednáša Mgr. Bc. Juraj Kucharík   Prihlásených: 41
17:00 - 18:30 NÁHR. Dejiny a pamiatky Bratislavy II.   prednáša Mgr. Bc. Juraj Kucharík   Prihlásených: 37

Oznamujeme, že kurzy Ľudský hlas v opere I., Slovensko vo víre dejín, Vybrané témy z ľudovej kultúry Slovenska, Významné ženy na Slovensku v 20. storočí a Slovenské vinárstvo a vinohradníctvo nebudú v akademickom roku 2019/2020 otvorené, nakoľko sa na ne neprihlásil dostatočný počet záujemcov.

Akademický rok 2018/2019

V akademickom roku 2018/2019 navštevovalo 603 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dejiny a pamiatky Bratislavy
Dejiny Európy I.
Európske hlavné mestá kultúry III.
Európske hlavné mestá kultúry IV.
Krásy Slovenska I.
Ľudský hlas v opere
Mozaika Slovenska
Pamiatky Slovenska III.
Pamiatky Slovenska V.
Reálie Talianska I.
Reálie Talianska II.
Reálie Talianska III.
Reálie Talianska V.
Taliančina pre začiatočníkov
Tradičné rodinné zvykoslovie
Tréning pamäti I.
Tréning pamäti II.

Prednášajúci:
PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | Ing. Silvia Valovičová | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.| JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD. | prof. Ing. Jozef Šima, DrSc. | prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc. | PhDr. Tomáš Černák, PhD. | Mgr. Bc. Juraj Kucharík | PhDr. Michal Bada, PhD.

Akademický rok 2017/2018

V akademickom roku 2017/2018 navštevovalo 491 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dejiny Slovenska IV.
Reálie Talianska I.
Reálie Talianska II.
Reálie Talianska IV.
Reálie Talianska V.
Pamiatky Slovenska II.
Pamiatky Slovenska IV.
Pamiatky Slovenska V.
Európske hlavné mestá kultúry II.
Európske hlavné mestá kultúry III.
Tréning pamäte
Mozaika Slovenska
Etnomedicína na Slovensku

Prednášajúci:
PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD. | Ing. Silvia Valovičová | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc. | PdDr. Tomáš Černák, PhD.

Akademický rok 2016/2017

V akademickom roku 2016/2017 navštevovalo 412 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dejiny Slovenska III.
Reálie Talianska I.
Reálie Talianska III.
Reálie Talianska IV.
Pamiatky Slovenska I.
Pamiatky Slovenska III.
Pamiatky Slovenska IV.
Európske hlavné mestá kultúry I.
Európske hlavné mestá kultúry II.
Výročné obyčaje, zvyky a rituály v tradičnej ľudovej kultúre Slovenska I.
Obrazy rozprávajú II. (renesancia - dejiny slovenského výtvarného umenia)

Prednášajúci:
PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD. | Mgr. Zuzana Ludiková | Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

Akademický rok 2015/2016

V akademickom roku 2015/2016 navštevovalo 295 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dejiny Slovenska II.
Reálie Talianska II.
Reálie Talianska III.
Pamiatky Slovenska II.
Pamiatky Slovenska III.
Európske hlavné mestá kultúry I.
Obrazy rozprávajú (zbierky slovenských galérií)

Prednášajúci: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD. | Mgr. Zuzana Ludiková

Akademický rok 2014/2015

V akademickom roku 2014/2015 navštevovalo 209 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Dejiny Slovenska I.
Reálie Talianska I.
Reálie Talianska II.
Pamiatky Slovenska I.
Pamiatky Slovenska II.

Prednášajúci: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Akademický rok 2013/2014

V akademickom roku 2013/2014 navštevovalo 115 spokojných študentov tieto naše kurzy:

Stredoveké dejiny európskych štátov
Reálie Talianska I.
Pamiatky Slovenska I.

Prednášajúci: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Academia Sapientia © 2013 - 2019 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené