Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Prehľad tradičnej ľudovej kultúry Slovenska
Prednáša: Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
Etnologička, kurátorka a literárna historička. Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografií ako aj etnologických filmov. Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venuje výskumu ľudového divadla, osobnostiam slovenského divadla, náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy, nová religiozita, rané náboženské formy a idey), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu (dejiny ochrany pamiatok, základy muzeológie), dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 16:00 - 17:30 v miestnosti č. 275.
Kurz poskytne poslucháčom kompletný a komplexný pohľad na slovenské tradície a zvyky od čias starých Slovanov až po súčasnosť. Na prednáškach si budeme hĺbkovo analyzovať vznik, vývoj a súčasný stav pri jednotlivých zvykoch a obradoch tradičnej ľudovej kultúry. Absolventi kurzu získajú celkový prehľad o slovenských zvykoch a tradíciách.

Dátumy a témy prednášok:  
03.10.2024 Panteón božstiev starých Slovanov.
17.10.2024 Zvyky a rituály našich predkov v predkresťanskom období.
31.10.2024 Jarný zvykoslovný cyklus.
14.11.2024 Letný zvykoslovný cyklus.
28.11.2024 Jesenné zvyky a obyčaje.
12.12.2024 Zimné zvyky a obyčaje.

06.02.2025 Tradičné obrady a zvyky viažuce sa na graviditu ženy.
20.02.2025 Zvyky a obrady spojené s narodením človeka.
06.03.2025 Zvyky a obrady spojené s detstvom a dospievaním.
20.03.2025 Sociálny život mládeže. Mládenecké a dievocké spolky ich význam a úloha v lokálnom spoločenstve.
03.04.2025 Slovenská svadba – obrady a zvyky spojené so svadbou.
17.04.2025 Obrady a zvyky spojené so smrťou človeka.

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Prihlásenie je nezáväzné, podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. Maximálny počet študentov kurzu je obmedzený, prednostne zapísaní budú študenti, ktorí sa vopred prihlásia, preto Vám v prípade záujmu odporúčame prihlásiť sa na kurz prostredníctvom tohto formuláru. Minimálny počet študentov potrebný pre otvorenie kurzu je 15, o podmienkach úhrady školného Vás budeme informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Prehľad tradičnej ľudovej kultúry Slovenska

Academia Sapientia © 2013 - 2024 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené