Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Tréning pamäti II.
Prednáša: Ing. Silvia Valovičová
Počas svojho 15 ročného profesijného života pracovala ako ekonóm v medzinárodných aj národných spoločnostiach a niekoľko rokov strávila v neziskovom sektore. Zároveň sa od svojich šestnástich rokov venuje dobrovoľníckym aktivitám, ktoré ju v minulosti priviedli práve k tréningom pamäte. V rámci svojej spoločnosti organizuje tréningy pamäte pre seniorov aj širokú verejnosť.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 14:10 - 15:40 v miestnosti č. 275.
Naša pamäť má úžasný potenciál v každom veku, ide len o to, ako ho čo najlepšie využiť. V priebehu kurzu sa naučíte techniky trénovania pamäte, vďaka ktorým si zapamätáte všetko čo chcete, alebo potrebujete od čísiel, tvárí, či vecí, už viac nebudete hľadať okuliare, kľúče, či nezabudnete PIN.

Dátumy a témy prednášok:  
26.09.2024 Opakovanie pamäťových techník.
10.10.2024 Jedálniček pre dobrú pamäť, technika prvého písmena.
24.10.2024 Koncentrácia - kognitívna funkcia.
07.11.2024 Jazykové schopnosti - kognitívna funkcia.
21.11.2024 Priestor - kognitívna funkcia.
05.12.2024 Exekutívne funkcie - kognitívna funkcia.

13.02.2025 Priatelia pamäti - pohyb a psychomotorické cvičenia.
27.02.2025 Priatelia pamäti - spánok.
13.03.2025 Nepriatelia pamäti - stres a stereotyp.
27.03.2025 Digitálna demencia.
10.04.2025 Falošné spomienky.
24.04.2025 Keď nás pamäť opúšťa.

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Tento kurz je prioritne určený pre študentov pokračujúcich z predošlého ročníka, zapísanie iných záujemcov bude možné len na základe individuálneho schválenia po preverení kapacitných možností. Podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. O podmienkach úhrady školného Vás v prípade možnosti zapísania budeme včas informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Tréning pamäti II.

Academia Sapientia © 2013 - 2024 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené