Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Osobnosti Slovenska
Prednáša: Mgr. Katarína Králiková
Pôsobí ako sprievodkyňa dejinami Bratislavy, lektorka a externá múzejná pedagogička. Absolvovala kurz Sprievodca cestovného ruchu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a aj v kurz Sprievodca cestovného ruchu so špecializáciou na Bratislavu, ktorý organizuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Má ukončený kurz Múzejná pedagogika v Slovenskom národnom múzeu a kurz Lektor v Asociácii lektorov a kariérnych poradcov. Na vlastivedných prehliadkach približuje dejiny Bratislavy cez rôzne témy a život skutočných ľudí.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 11:55 - 13:25 v miestnosti č. 275.
Kurz Osobnosti Slovenska vám chronologicky priblíži inšpiratívne osobnosti Slovenska cez ich život a výnimočné dielo, ktoré nám zanechali v kontexte doby, ktorú formovali.

Dátumy a témy prednášok:  
01.10.2024 Uhorsko–poľský kráľ Ľudovít I. Veľký (1326 – 1382)
Úvod do kurzu • Uhorsko v 14. storočí • otec Karol I. Róbert z Anjou • vzdelanie • korunovácie • privilégiá • reformy • tri dcéry a jeden trón • vyvolený zať • pamiatky

15.10.2024 Renesančná kráľovná Barbora Celjská (1392 – 1451)
Uhorsko a kráľ Žigmund Luxemburský • Slovinský gróf Celjský • zásnuby • sobášne dary • privilégia kráľovnej • krivé obvinenia • uväznená svokra • napravené renomé • pamiatky

29.10.2024 Kontroverzný lekár Paracelsus (1493 – 1541)
Uhorské zdravotníctvo po nástupe Habsburgovcov • pôvod mena • študentské roky rebela • kontroverzné cesty po Európe • návštevy na území Slovenska • priekopnícke posolstvá

12.11.2024 Týraná šľachtičná Zuzana Forgáčová (1582 – 1632)
Postavenie žien v novovekom Uhorsku • detstvo šľachtických dievčat • sobáš z donútenia • týraná manželka • škandalózny únos • sto svedkov rozvodu • posledné roky • beletria

26.11.2024 Teológ Ján Amos Komenský (1592 – 1670)
Protestantizmus v Habsburskej monarchii • detstvo na Morave • inšpiratívne štúdium • bratrícky sobáš • roky vyhnanstva • učiteľ národov • úkryt v Uhorsku • životné dielo • citáty

10.12.2024 Barokový sochár Ľudovít Gode (? – 1759)
Barokové umenie • učiteľ Georg Rafael Donner • lukratívne zákazky • osudové Kláry • zradný učeň • najkrajšia kazateľnica • dedič dielne i ženy • zachované i stratené pamiatky

04.02.2025 Výnimočná panovníčka Mária Terézia (1717 – 1780)
Habsburská monarchia za vlády Karola III. • detstvo na cisárskom dvore • materstvo a vláda • manžel František Štefan Lotrinský • reformy • sobášna taktika • zaujímavosti a pamiatky

18.02.2025 Pedagóg a politik Ľudovít Štúr (1815 – 1856)
Fázy národného obrodenia Slovákov • otec učiteľ • roky štúdií • platonické lásky • vodcovské schopnosti • pedagogická a novinárska činnosť • poslanec a utečenec • myšlienky

04.03.2025 Iniciatívna spisovateľka Kristína Royová (1860 – 1936)
Postavenie žien v 19. storočí • dve sestry z rodiny národovcov • odvážne budovanie detských útulkov • Modrý kríž • naša najviac prekladaná spisovateľka • Domov bielych hláv

18.03.2025 Priekopníčka feminizmu Hana Gregorová Lilgová (1885 – 1958)
Vzdelávanie žien v 19. storočí • farbiarska rodina z Martina • manžel Jozef Gregor Tajovský • misia v Prešove • cestovanie s dcérou • Literárny salón v Bratislave • zanechané diela

01.04.2025 Lekár s gurážou Karol Koch (1890 – 1981)
Zrod Československa • lekár i pedagóg • automobilista • záchranca športovcov • dve ženy • Sanatórium so záhradou • Ústav pre mrzáčkov • bombardovanie Apolky • väzenie • Kanada

15.04.2025 Detská spisovateľka Mária Ďuríčková (1919 – 2004)
Medzivojnový život na vidieku • vytúžené vzdelanie • sladké roky učiteľské • vdova so synom • život v Bratislave • odvážna redaktorka • povesti z vďaky • besedy s deťmi • ukončenie kurzu

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Prihlásenie je nezáväzné, podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. Maximálny počet študentov kurzu je obmedzený, prednostne zapísaní budú študenti, ktorí sa vopred prihlásia, preto Vám v prípade záujmu odporúčame prihlásiť sa na kurz prostredníctvom tohto formuláru. Minimálny počet študentov potrebný pre otvorenie kurzu je 15, o podmienkach úhrady školného Vás budeme informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Osobnosti Slovenska

Academia Sapientia © 2013 - 2024 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené