Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Dejiny Európy (814-1453)
Prednáša: JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD., LL.M.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 12:30 - 14:00 v miestnosti č. 275.
Európa nie je najväčším svetovým kontinentom, no napriek tomu sa jej v určitom období podarilo ovládať celý svet a vďaka tomu výrazne ovplyvniť svetovú kultúru. Kurz rozdelených do piatich ročníkov sa venuje najvýznamnejším medzníkom európskych dejín, dôležitým panovníkom ako aj mocnostiam svojej doby. Tento druhý ročník je venovaný obdobiu vrcholného stredoveku, ktorý bol plný odvážnych dobyvateľov a tvorcov veľkých impérií.

Dátumy a témy prednášok:  
26.09.2024 Vikingovia a ich osídľovanie Európy.
10.10.2024 Sformovanie a vývoj Rímsko-nemeckej ríše do 12. storočia.
24.10.2024 Normani a ich vpády po Európe.
07.11.2024 Vznik a vývoj jednotného francúzskeho kráľovstva.
21.11.2024 Anglicko a Francúzsko v čase ich veľkej rivality do 15. storočia.
05.12.2024 Vznik, prosperita a zánik Kyjevskej Rusi.

13.02.2025 Reconquista a vývoj Pyrenejského polostrova do 14. storočia.
27.02.2025 Rozkvet Byzantskej ríše vo vrcholnom stredoveku a jej zánik.
13.03.2025 Poľsko a Litva – páni východného Pobaltia v čase ich stredovekej slávy.
27.03.2025 České kráľovstvo a rakúske krajiny pred spojením s Uhorskom.
10.04.2025 Svätá rímska ríša v 13. až 15. storočí.
24.04.2025 Talianske mestské štáty a európska renesancia.

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Prihlásenie je nezáväzné, podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. Maximálny počet študentov kurzu je obmedzený, prednostne zapísaní budú študenti, ktorí sa vopred prihlásia, preto Vám v prípade záujmu odporúčame prihlásiť sa na kurz prostredníctvom tohto formuláru. Minimálny počet študentov potrebný pre otvorenie kurzu je 15, o podmienkach úhrady školného Vás budeme informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Dejiny Európy (814-1453)

Academia Sapientia © 2013 - 2024 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené