Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Dedičstvo Rakúska II.
Prednáša: JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD., LL.M.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 17:00 - 18:30 v miestnosti č. 275.
Tento kurz študentov postupne oboznámi so základnými informáciami o Rakúsku, jeho dejinách, ktoré formovala najmä dynastia Habsburgovcov. Pozornosť sa bude sústrediť na významné lokality, ktoré zohrali dôležitú úlohu v dejinách Rakúska, taktiež na pamiatky a mestá, ktoré svojou jedinečnosťou a pôvabom zastávajú popredné miesta na zozname kultúrnych a prírodných krás Rakúska. Reálny život jeho súčasných obyvateľov dotvorí a priblíži komplexný pohľad na túto krajinu.

Kurz bude doplnený o možnosť prihlásiť sa na niekoľko exkurzií do Rakúska súvisiacich s prednášanými témami.


Dátumy a témy prednášok:  
01.10.2024 Rímske stopy v Rakúsku - Carnuntum.
15.10.2024 Nástup a konsolidácia moci Habsburgovcov (1278 - 1453).
29.10.2024 Salzburg.
12.11.2024 Burgenland - uhorské dedištvo Rakúska.
26.11.2024 Rakúski hudobní skladatelia I.
10.12.2024 Graz - druhé najväčšie rakúske mesto.

04.02.2025 Rakúske pivovarníctvo a pivo.
18.02.2025 Viedeň v ranom novoveku.
04.03.2025 Vzostup Rakúska medzi európske veľmoci (1453 - 1619).
18.03.2025 Slovanské korene a stopy v Rakúsku.
01.04.2025 Rakúske maliarstvo do 18. storočia.
15.04.2025 Hornaté Tirolsko.

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Tento kurz je prioritne určený pre študentov pokračujúcich z predošlého ročníka, zapísanie iných záujemcov bude možné len na základe individuálneho schválenia po preverení kapacitných možností. Podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. O podmienkach úhrady školného Vás v prípade možnosti zapísania budeme včas informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Dedičstvo Rakúska II.

Academia Sapientia © 2013 - 2024 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené