Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Poklady českých miest III.
Prednáša: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 12:30 - 14:00 v miestnosti č. 275.
Obsah kurzu je zameraný na mestá nášho západného suseda - Českej republiky (samozrejme vrátane Moravy a Sliezska), s ktorým máme mnoho spoločného. Tematicky je každa prednáška venovaná jednému mestu a okolitému kraju, v ktorom sa nachádza. V rámci prednášky sa poslucháči najprv dozvedia stručnú históriu daného mesta a následne bude pozornosť venovaná jeho stavbám, pamiatkam, námestiam, parkom a ďalším krásam. Kurz bude doplnený o prednášky českých dejín.

Dátumy a témy prednášok:  
03.10.2024
17.10.2024
31.10.2024 České dejiny po Přemyslovcoch do nástupu Habsburgovcov.
14.11.2024
28.11.2024
12.12.2024
Témy prednášok ešte budú upresnené.
06.02.2025
20.02.2025
06.03.2025
20.03.2025
03.04.2025
17.04.2025

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Tento kurz je prioritne určený pre študentov pokračujúcich z predošlého ročníka, zapísanie iných záujemcov bude možné len na základe individuálneho schválenia po preverení kapacitných možností. Podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. O podmienkach úhrady školného Vás v prípade možnosti zapísania budeme včas informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Poklady českých miest III.

Academia Sapientia © 2013 - 2024 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené