Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Krásy Slovenska VII.
Prednáša: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 10:15 - 11:45 v miestnosti č. 275.
Kurz je zameraný na objavovanie zaujímavostí našej rodnej krajiny. Študenti budú oboznámení so slovenskými pamiatkami v podobe významných stavieb, prírodných krás, jednotlivých regiónov Slovenska, ale aj so slovenskými zvykmi či tradíciami.

Dátumy a témy prednášok:  
01.10.2024
15.10.2024
29.10.2024
12.11.2024
26.11.2024
10.12.2024
Témy prednášok ešte budú upresnené.
04.02.2025
18.02.2025
04.03.2025
18.03.2025
01.04.2025
15.04.2025

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Tento kurz je prioritne určený pre študentov pokračujúcich z predošlého ročníka, zapísanie iných záujemcov bude možné len na základe individuálneho schválenia po preverení kapacitných možností. Podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. O podmienkach úhrady školného Vás v prípade možnosti zapísania budeme včas informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Krásy Slovenska VII.

Academia Sapientia © 2013 - 2024 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené