Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Taliansko včera a dnes IV.
Prednáša: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárna streda 13:40 - 15:10 v miestnosti č. 275.
Pokračovanie kurzu Reálie Talianska, na obsah ktorého budú prednášky nadväzovať. Študenti sa dozvedia ďalšie záujimavosti o prímorskom Taliansku - jeho pamiatkach, umení či dejinách, ktoré v nemalej miere ovplyvnili aj život ostatných obyvateľov Európy.

Dátumy a témy prednášok:  
02.10.2024
16.10.2024
30.10.2024
13.11.2024
27.11.2024
11.12.2024
Témy prednášok ešte budú upresnené.
05.02.2025
19.02.2025
05.03.2025
19.03.2025
02.04.2025
16.04.2025

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Tento kurz je prioritne určený pre študentov pokračujúcich z predošlého ročníka, zapísanie iných záujemcov bude možné len na základe individuálneho schválenia po preverení kapacitných možností. Podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. O podmienkach úhrady školného Vás v prípade možnosti zapísania budeme včas informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Taliansko včera a dnes IV.

Academia Sapientia © 2013 - 2024 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené