Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Dejiny a pamiatky Bratislavy II.
Prednáša: Mgr. Bc. Juraj Kucharík
Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na Ústave pro klasickou archeologii na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Zároveň pracuje v SNM – Historickom múzeu, kde sa zameriava predovšetkým na múzejnú edukáciu a prezentáciu. Venuje sa dejinám a pamiatkam Bratislavy. Publikoval viacero odborných a populárnych článkov z bratislavských dejín. Knižne publikoval vo vydavateľstve Dajama, s ktorým spolupracoval aj na vydaní spoločenských, vedomostno-zábavných hier.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 17:30 - 19:00 v miestnosti č. 275.
Kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy predstavuje dejiny mesta od najstarších prehistorických dôb po súčasnosť. Cieľom kurzu je priblížiť poslucháčom politické a kultúrne dejiny Bratislavy, jej stavebné premeny, pamiatky a osobnosti.

Dátumy a témy prednášok:   môžete si stiahnuť aj študijný plán kurzu
05.10.2023 Mestská pamiatková rezervácia v Bratislave.
23.10.2023 [pondelok] Bratislavský hrad.
02.11.2023 Mestské opevnenie.
23.11.2023 [nepárny štvrtok] Bratislavské obranné opevnenia.
30.11.2023 Bratislavské paláce I.
14.12.2023 Bratislavské paláce II.

08.02.2024 Sakrálne pamiatky I.
22.02.2024 Sakrálne pamiatky II.
07.03.2024 Židovská Bratislava.
21.03.2024 Fontány, sochy a parky. Drobná architektúra.
04.04.2024 Pamiatky 20. storočia.
18.04.2024 Z mestských častí Bratislavy.

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Zápis do kurzov sa konal 21. septembra 2023 avšak v prípade záujmu je stále možné sa individuálne zapísať dodatočne. Po vyplnení a odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám informácie potrebné k zápisu. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Dejiny a pamiatky Bratislavy II.

Academia Sapientia © 2013 - 2023 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené