Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Mytológia a náboženské systémy Európy
Prednáša: Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
Etnologička, kurátorka a literárna historička. Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografií ako aj etnologických filmov. Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venuje výskumu ľudového divadla, osobnostiam slovenského divadla, náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy, nová religiozita, rané náboženské formy a idey), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu (dejiny ochrany pamiatok, základy muzeológie), dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 17:00 - 18:30 v miestnosti č. .
V prvej polovici kurzu sa študenti dozvedia informácie o raných náboženských smeroch, polyteizme starých Slovanov, kresťanskom monoteizme, vývoji mariánskeho kultu na Slovensku a o základných liturgických úkonoch a obradoch v kresťanstve. V druhej polovici kurzu budú prednášané informácie o tradičných a netradičných náboženstvách v Európe.

Dátumy a témy prednášok:   môžete si stiahnuť aj študijný plán kurzu
29.09.2022 Vybrané rané náboženské formy a idey.
13.10.2022 Staroslovanské náboženské predstavy a kulty, polyteizmus.
27.10.2022 Kresťanstvo a monoteizmus – nová viera a zmeny s tým spojené – súčasné prejavy ľudovej religiozity.
10.11.2022 Vybraní kresťanský svätci.
24.11.2022 Dejiny a vývoj mariánskeho kultu na Slovensku.
08.12.2022 Religiózne a liturgické obrady v kresťanstve.

16.02.2023 Judaizmus.
02.03.2023 Rímsko – katolícka cirkev.
16.03.2023 Pravoslávna cirkev.
30.03.2023 Evanjelická cirkev.
13.04.2023 Kalvínska, anglikánska cirkev.
27.04.2023 Nové náboženské smery a hnutia.

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Prihlásenie je nezáväzné, podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. Maximálny počet študentov kurzu je obmedzený, prednostne zapísaní budú študenti, ktorí sa vopred prihlásia, preto Vám v prípade záujmu odporúčame prihlásiť sa na kurz prostredníctvom tohto formuláru. Minimálny počet študentov potrebný pre otvorenie kurzu je 15, o podmienkach úhrady školného Vás budeme informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Mytológia a náboženské systémy Európy

Academia Sapientia © 2013 - 2022 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené