Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Dejiny Slovenska I.
Prednáša: JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 11:55 - 13:25 v miestnosti č. 275.
Dejiny Slovenska od praveku až po nástup komunizmu zhrnuté do štyroch cyklov po dvanásť prednášok. V tomto prvom ročníku budeme hovoriť o prvej etape dejín slovenského územia počnúc pravekom a prvými zachytenými zmienkami o ľudskom osídlení, cez rímske obdobie, Veľkú Moravu až po koniec prvej uhorskej vládnucej dynastie - Arpádovcov, v roku 1301.

Dátumy a témy prednášok:  
29.09.2022 Slovensko v praveku a pred príchodom Keltov. (do 4. stor. pr. Kr.)
13.10.2022 Kelti, Germáni a Rimania na území Slovenska. (4. stor. pr. Kr. - 4. stor. po Kr.)
27.10.2022 Sťahovanie národov a včasnoslovanské obdobie. (4. stor. - 822)
10.11.2022 Nitrianske kniežatstvo a vznik Veľkej Moravy. (822 - 869)
24.11.2022 Rozkvet Veľkej Moravy a jej zánik. (869 - 907)
08.12.2022 Príchod Maďarov a vznik Uhorska. (907 - 1038)

16.02.2023 Prví nasledovníci svätého Štefana. (1038 - 1077)
02.03.2023 Stabilizácia arpádovskej moci. (1077 - 1116)
16.03.2023 Úpadok medzinárodného postavenia Uhorska. (1116 - 1162)
30.03.2023 Silný vplyv Byzancie v Uhorsku. (1162 - 1235)
13.04.2023 Obdobie vpádu Tatárov. (1235 - 1272)
27.04.2023 Poslední Arpádovci na uhorskom tróne. (1272 - 1301)

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Prihlásenie je nezáväzné, podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. Maximálny počet študentov kurzu je obmedzený, prednostne zapísaní budú študenti, ktorí sa vopred prihlásia, preto Vám v prípade záujmu odporúčame prihlásiť sa na kurz prostredníctvom tohto formuláru. Minimálny počet študentov potrebný pre otvorenie kurzu je 15, o podmienkach úhrady školného Vás budeme informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Dejiny Slovenska I.

Academia Sapientia © 2013 - 2022 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené