Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Dejiny Európy V.
Prednáša: JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 17:00 - 18:30 v miestnosti č. 275.
Európa nie je najväčším svetovým kontinentom, no napriek tomu sa jej v určitom období podarilo ovládať celý svet a vďaka tomu výrazne ovplyvniť svetovú kultúru. Kurz rozdelených do piatich ročníkov sa venuje najvýznamnejším medzníkom európskych dejín, dôležitým panovníkom ako aj mocnostiam svojej doby. Tento piaty ročník je venovaný 20. storočiu, v ktorom Európu najvýraznejšie ovplyvnili dva veľké vojnové konflikty kompletne meniace pomer síl nielen v Európe, ale aj vo svete.

Dátumy a témy prednášok:  
27.09.2022 Pokrok ženie Európu k vzájomnému zničeniu.
11.10.2022 Prvá svetová vojna.
25.10.2022 Versaillská mierová konferencia a nové usporiadanie Európy.
08.11.2022 Vznik Sovietskeho zväzu.
22.11.2022 Entente Cordiale v medzivojnovom období.
06.12.2022 Nástup fašizmu v Taliansku.

14.02.2023 Európska ekonomika a veľká hospodárska kríza.
28.02.2023 Dekadencia európskej demokracie?
14.03.2023 Nacistické Nemecko.
28.03.2023 Druhá svetová vojna.
11.04.2023 Zničená a rozdelená Európa.
25.04.2023 Obnova a opätovné zbližovanie.

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Tento kurz je prioritne určený pre študentov pokračujúcich z predošlého ročníka, zapísanie iných záujemcov bude možné len na základe individuálneho schválenia po preverení kapacitných možností. Podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. O podmienkach úhrady školného Vás v prípade možnosti zapísania budeme včas informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Dejiny Európy V.

Academia Sapientia © 2013 - 2022 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené