Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Európske hlavné mestá kultúry VII.
Prednáša: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 10:15 - 11:45 v miestnosti č. 275.
Počnúc rokom 1985 Európska únia určuje minimálne jedno mesto ležiace na jej území, ktoré sa na konkrétny kalendárny rok stane Európskym hlavným mestom kultúry. Idea prepožičiavania tohto titulu je zližovanie Európanov zvýraznením ich bohatej a rôznorodej kultúry a zvyšovaním povedomia o ich spoločnej kultúre a hodnotách. Titul dosiaľ držalo 60 európskych miest, väčšina z nich bude predmetom jednotlivých prednášok, na ktorých sa študenti oboznámia s históriou, tradíciami, stavbami a ďalšími aspektami kultúry daného mesta.

Dátumy a témy prednášok:  
29.09.2022 Marseille (2013) Francúzsko.
13.10.2022 Istanbul (2010) Turecko.
27.10.2022 Kaunas (2022) Litva.
10.11.2022 Esch-sur-Alzette (2022) Luxembursko.
24.11.2022 Eleusis (2023) Grécko.
08.12.2022 Bad Ischl (2024) Rakúsko.

16.02.2023 Stavanger (2008) Nórsko.
02.03.2023 Lille (2004) Francúzsko.
16.03.2023 Veszprém (2023) Maďarsko.
30.03.2023 Berlín (1988) Nemecko.
13.04.2023 Paríž (1989) Francúzsko.
27.04.2023 Tartu (2024) Estónsko.

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Tento kurz je prioritne určený pre študentov pokračujúcich z predošlého ročníka, zapísanie iných záujemcov bude možné len na základe individuálneho schválenia po preverení kapacitných možností. Podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. O podmienkach úhrady školného Vás v prípade možnosti zapísania budeme včas informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Európske hlavné mestá kultúry VII.

Academia Sapientia © 2013 - 2022 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené