Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Krásy Slovenska IV.
Prednáša: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 13:30 - 15:00 v miestnosti č. 275.
Kurz je voľným pokračovaním série kurzov Pamiatky Slovenska, študentom prinesie ďalšie zaujímavé informácie o významných stavbách, prírodných krásach či ľudových tradíciách našej vlasti.

Dátumy a témy prednášok:  
29.09.2022 Dejiny Slovenska 6. časť (SNP).
13.10.2022 Hvezdárne.
27.10.2022 Dni každodenné a sviatočné v živote Slovákov na Dolnej zemi.
10.11.2022 Slováci vo svete.
24.11.2022 Spiš – Ždiar a Lendak.
08.12.2022 Zaujímavosti Tekova.

16.02.2023 Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska.
02.03.2023 Najkrajšie slovenské námestia 1. časť.
16.03.2023 Najkrajšie slovenské námestia 2. časť.
30.03.2023 Neobyčajné slovenské námestia.
13.04.2023 Mauzoleá a rodové kaplnky.
27.04.2023 Made in Slovakia.

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Prihlásenie je možné už len ako náhradník! Prihlásenie je nezáväzné, podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. Maximálny počet študentov kurzu je obmedzený, prednostne zapísaní budú študenti, ktorí sa vopred prihlásia, preto Vám v prípade záujmu odporúčame prihlásiť sa na kurz prostredníctvom tohto formuláru. O podmienkach úhrady školného Vás v prípade otvorenia kurzu budeme včas informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Krásy Slovenska IV.

Academia Sapientia © 2013 - 2022 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené