Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Krásy Slovenska II.
Prednáša: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárnu stredu 16:00 - 17:30 v miestnosti č. 275.
Kurz je voľným pokračovaním série kurzov Pamiatky Slovenska, študentom prinesie ďalšie zaujímavé informácie o významných stavbách, prírodných krásach či ľudových tradíciách našej vlasti.

Dátumy a témy prednášok:  
28.09.2022 Žilina a okolie.
12.10.2022 Kroj – tradičný slovenský odev, I. časť.
26.10.2022 Kroj – tradičný slovenský odev, II. časť.
09.11.2022 Čo máme národné?
23.11.2022 Severný Spiš.
07.12.2022 Spiš – Stará Ľubovňa.

15.02.2023 Spiš – Ždiar a Lendak.
01.03.2023 Dejiny Slovenska 6. časť (SNP).
15.03.2023 Tekov- Levický región.
29.03.2023 Historické železnice.
12.04.2023 Kráľovské mesto Modra.
26.04.2023 Archeologické lokality.

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Tento kurz je prioritne určený pre študentov pokračujúcich z predošlého ročníka, zapísanie iných záujemcov bude možné len na základe individuálneho schválenia po preverení kapacitných možností. Podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. O podmienkach úhrady školného Vás v prípade možnosti zapísania budeme včas informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Krásy Slovenska II.

Academia Sapientia © 2013 - 2022 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené