Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Pamiatky Slovenska I.
Prednáša: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárnu stredu 09:00 - 10:30 v miestnosti č. 275.
Kurz je zameraný na objavovanie zaujímavostí našej rodnej krajiny. Študenti budú oboznámení so slovenskými pamiatkami v podobe významných stavieb, prírodných krás, jednotlivých regiónov Slovenska, ale aj so slovenskými zvykmi či tradíciami.

Dátumy a témy prednášok:  
27.09.2022 Aká si mi krásna... Úvodná hodina.
11.10.2022 Veľká Morava a veľkomoravské pamiatky.
25.10.2022 Košice - Európske hlavné mesto kultúry.
08.11.2022 Sakrálna architektúra. Románske kostoly.
22.11.2022 Starobylá Nitra.
06.12.2022 Slovenské NAJ.

14.02.2023 Slovenské pamiatky na Zozname UNESCO.
28.02.2023 Pútnické miesta na Slovensku.
14.03.2023 Od staroslovenčiny k spisovnej slovenčine.
28.03.2023 Slovenský Vergilius Ján Hollý.
11.04.2023 Pamiatky a zákony. Dejiny Slovenska 1.časť.
25.04.2023 Významné osobnosti Slovenska. 1.časť (M.R.Štefánik, Dušan Jurkovič).

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Prihlásenie je nezáväzné, podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. Maximálny počet študentov kurzu je obmedzený, prednostne zapísaní budú študenti, ktorí sa vopred prihlásia, preto Vám v prípade záujmu odporúčame prihlásiť sa na kurz prostredníctvom tohto formuláru. Minimálny počet študentov potrebný pre otvorenie kurzu je 15, o podmienkach úhrady školného Vás budeme informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Pamiatky Slovenska I.

Academia Sapientia © 2013 - 2022 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené