Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Taliansko včera a dnes II.
Prednáša: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárnu stredu 14:20 - 15:50 v miestnosti č. 275.
Pokračovanie kurzu Reálie Talianska, na obsah ktorého budú prednášky nadväzovať. Študenti sa dozvedia ďalšie záujimavosti o prímorskom Taliansku - jeho pamiatkach, umení či dejinách, ktoré v nemalej miere ovplyvnili aj život ostatných obyvateľov Európy.

Dátumy a témy prednášok:  
28.09.2022 Leonardo da Vinci ako maliar
12.10.2022 Natale – Vianoce – jedlá a zvyky
26.10.2022 Talianska renesančná móda
09.11.2022 Sienská škola
23.11.2022 Taliansko počas prvej svetovej vojny
07.12.2022 Cinque terre

15.02.2023 Florencia 1. časť
01.03.2023 Florencia 2. časť
15.03.2023 Florencia 3. časť
29.03.2023 Neapolské piesne
12.04.2023 Výnimočné mestá a pápeži
26.04.2023 Caravaggio

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Tento kurz je prioritne určený pre študentov pokračujúcich z predošlého ročníka, zapísanie iných záujemcov bude možné len na základe individuálneho schválenia po preverení kapacitných možností. Podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. O podmienkach úhrady školného Vás v prípade možnosti zapísania budeme včas informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Taliansko včera a dnes II.

Academia Sapientia © 2013 - 2022 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené