Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Reálie Talianska V.
Prednáša: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 13:30 - 15:00 v miestnosti č. 275.
Obľúbený kurz o Taliansku a všetkým s ňom súvisiacim. Od histórie, cez nespočetné množstvo talianskych pamiatok, talianske umenie s výrazným vplyvom na celú eruópsku kultúru až po niektoré každodenné zvyklosti bežných Talianov.

Dátumy a témy prednášok:  
27.09.2022 Talianske euromince
11.10.2022 Talianske euromince pamätné
25.10.2022 Konkláve
08.11.2022 Rimini
22.11.2022 Opustené a zmiznuté mestá
06.12.2022 Talianske kláštory

14.02.2023 Unikátne mestá a mestečká
28.02.2023 Leonardo da Vinci ako vynálezca
14.03.2023 Talianska architektúra
28.03.2023 Parky a záhrady
11.04.2023 Kráľovské paláce a rezidencie I.
25.04.2023 Kráľovské paláce a rezidencie II.

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Tento kurz je prioritne určený pre študentov pokračujúcich z predošlého ročníka, zapísanie iných záujemcov bude možné len na základe individuálneho schválenia po preverení kapacitných možností. Podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. O podmienkach úhrady školného Vás v prípade možnosti zapísania budeme včas informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Reálie Talianska V.

Academia Sapientia © 2013 - 2022 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené