Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Ľudský hlas v opere I.
Prednáša: prof. Ing. Jozef Šima, DrSc.
Emeritný profesor na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pôvodným povolaním profesor anorganickej chémie na STU v Bratislave. Dlhoročný aktívny člen Klubu priateľov opery SND, 15 rokov jeho podpredseda. Autor príspevkov do Operaslovakia a Operaplus.

Prednášky sa konajú v nepárnu stredu 17:00 - 18:30 v miestnosti č. 275.
Každá téma bude pozostávať zo štyroch častí. Na začiatku témy sa účastníci oboznámia so základnými pojmami používanými v téme (rozsah hlasu, hlasové odbory, bel canto, verizmus...) a charakteristikami skladateľov. V ďalších dvoch, vzájomne sa prelínajúcich častiach, sa účastníci zoznámia s konkrétnymi dielami a ukážkami z diel vrátane výkladu k ukážkam. Vo výklade a ukážkach budú dominovať menej známe, ale krásne diela s cieľom rozšíriť poznanie účastníkov. Poslednou časťou bude diskusia vyučujúceho s účastníkmi o téme.

Dátumy a témy prednášok:  
29.09.2021 Ľudský hlas, jeho objektívne a subjektívne charakteristiky.
13.10.2021 Vznik opery - Od Periho k Mozartovi.
27.10.2021 Mozart, Weber, Beethoven.
10.11.2021 Bel Canto – Rossini – opera seria, opera buffa.
24.11.2021 Bel canto – Bellini.
08.12.2021 Bel canto – Donizetti.

16.02.2022 Bel canto – Menej známi autori, Grand Opera.
02.03.2022 Verdi – Menej známe diela.
16.03.2022 Postverdiovskí (aj verdistickí) autori.
30.03.2022 Wagner, Strauss.
13.04.2022 Zarzuela.
27.04.2022 Slovenská opera a jej zlaté hlasy.

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Prihlásenie je nezáväzné, podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. Maximálny počet študentov kurzu je obmedzený, prednostne zapísaní budú študenti, ktorí sa vopred prihlásia, preto Vám v prípade záujmu odporúčame prihlásiť sa na kurz prostredníctvom tohto formuláru. Minimálny počet študentov potrebný pre otvorenie kurzu je 15, o podmienkach úhrady školného Vás budeme informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis: Ľudský hlas v opere I.

Academia Sapientia © 2013 - 2021 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené