Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Tradičné rodinné zvykoslovie
Prednáša: Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
Etnologička, kurátorka a literárna historička. Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografií ako aj etnologických filmov. Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venuje výskumu ľudového divadla, osobnostiam slovenského divadla, náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy, nová religiozita, rané náboženské formy a idey), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu (dejiny ochrany pamiatok, základy muzeológie), dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve.

Prednášky sa konajú v nepárny piatok (s výnimkou 08.04.2022, kedy to je párny piatok) 15:00 - 16:30 v miestnosti č. 214.
Kurz poskytne poslucháčom komplexný pohľad na tradície a zvyky súvisiace s rodinou v minulosti. Na prednáškach si budeme hĺbkovo analyzovať vznik, vývoj a súčasný stav pri jednotlivých zvykoch a obradoch tradičného rodinného zvykoslovia.

Dátumy a témy prednášok:  
01.10.2021 Zvyky a rituály spojené s počatím ženy.
15.10.2021 Riešenie neplodnosti u našich predkov.
29.10.2021 Príprava na pôrod, babice.
12.11.2021 Pôrod a jeho formy.
26.11.2021 Popôrodná starostlivosť o ženu a dieťa (kútna plachta, kútnica, vázdka, krst).
10.12.2021 Detstvo.

18.02.2022 Iniciačné obrady mládeže.
04.03.2022 Pytačky, zásnuby, rukoviny.
18.03.2022 Prípravy na svadbu, prevážanie výbavy.
01.04.2022 Svadba na Slovensku I.
08.04.2022 Svadba na Slovensku II.
29.04.2022 Rituály spojené zo smrťou.

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Prihlásenie je nezáväzné, podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. Maximálny počet študentov kurzu je obmedzený, prednostne zapísaní budú študenti, ktorí sa vopred prihlásia, preto Vám v prípade záujmu odporúčame prihlásiť sa na kurz prostredníctvom tohto formuláru. Minimálny počet študentov potrebný pre otvorenie kurzu je 15, o podmienkach úhrady školného Vás budeme informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis: Tradičné rodinné zvykoslovie

Academia Sapientia © 2013 - 2021 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené