Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Mozaika Slovenska
Prednáša: kolektív v zložení: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. | PhDr. Michal Bada, PhD. | PhDr. Tomáš Černák, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 15:15 - 16:45 v miestnosti č. 275.
Kolektív prednášajúcich pre Vás pripraví sériu rôznorodých prednášok so zaujímavosťami o Slovensku, jeho histórii, tradíciách, významných osobnostiach či malebných pamiatkach. Témy určite oslovia každého, kto sa zaujíma o našu rodnú krajinu.

Dátumy a témy prednášok:  
22.09.2021 Nitrianske kniežatstvo a vznik Veľkej Moravy
06.10.2021 Bratislavské jedinečnosti
20.10.2021 Etnomedicína na Slovensku
03.11.2021 Zobrazenie Bratislavy v ranom novoveku
01.12.2021 Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska
15.12.2021
Témy zvyšných prednášok ešte budú upresnené.
09.02.2022 Románske kostolíky na Slovensku
23.02.2022 Rozkvet Veľkej Moravy a jej zánik
09.03.2022 Rímske pamiatky na Slovensku
23.03.2022
06.04.2022
20.04.2022 Magické predstavy o príčinách chorôb

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Zápis do kurzov sa konal 20. septembra 2021 avšak v prípade záujmu je stále možné sa individuálne zapísať dodatočne. Po vyplnení a odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám informácie potrebné k zápisu. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Mozaika Slovenska

Academia Sapientia © 2013 - 2021 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené