Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Poľské reálie a pamiatky UNESCO II.
Prednáša: JUDr. Jana Jánošová
Študovala históriu na Filozofickej fakulte UK a právo na Paneurópskej Vysokej Škole. Vyše 16 rokov sa aktívne venuje cestovnému ruchu v rodinnej cestovnej kancelárii a pôsobí ako sprievodkyňa na poznávacích zájazdoch v rámci Slovenska a takmer celej Európy. Aktívne sa zapája do činnosti samosprávy ako poslankyňa Obecného zastupiteľstva a predseda Komisie pre kultúru, má na starosti vedenie obecnej knižnice, založila v obci materské centrum. Vo voľnom čase sa venuje rodine a literatúre.

Prednášky sa konajú v nepárnu stredu 12:40 - 14:10 v miestnosti č. 214.
Druhý ročník kurzu, v ktorom sa študenti postupne oboznamujú so základnými informáciami o Poľsku, dejinách krajiny, ale taktiež so reálnym životom jeho súčasných obyvateľov. Medzi hlavné témy patria mestá a pamiatky, ktoré sú zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pozornosť sa taktiež bude sústrediť na miesta a osobnosti, ktoré zohrali významnú úlohu v dejinách Poľska.

Dátumy a témy prednášok:  
Dosiaľ sa konali prednášky: 1.= 29.09.2021, 2.= 13.10.2021, 3.= 27.10.2021, 4.= 08.12.2021 (dištančne), 5.= 16.02.2022 (dištančne), 6.= 16.03.2022, 7.= 30.03.2022, 8.= 13.04.2022

Plánované termíny ďalších prednášok: 9.= 27.04.2022, 10.= 11.05.2022, 11.= 25.05.2022, 12.= 08.06.2022

1. Varšava a okolie II.
2. Dejiny Poľska I.
3. Dejiny Poľska II.
4. Najkrajšie miesta v Sliezsku.
5. Známe poľské osobnosti II.
6. Významné pútnicke miesta.

7. Krakow II.
8. Kašubsko.
9. Tarnow a okolie.
10. Nepoznané Veľkopoľsko.
11. Lodž a okolie.
12. Najkrajšie pohraničné mestá.Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Poľské reálie a pamiatky UNESCO II.

Academia Sapientia © 2013 - 2022 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené