Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Poľské reálie a pamiatky UNESCO I.
Prednáša: JUDr. Jana Jánošová
Študovala históriu na Filozofickej fakulte UK a právo na Paneurópskej Vysokej Škole. Vyše 16 rokov sa aktívne venuje cestovnému ruchu v rodinnej cestovnej kancelárii a pôsobí ako sprievodkyňa na poznávacích zájazdoch v rámci Slovenska a takmer celej Európy. Aktívne sa zapája do činnosti samosprávy ako poslankyňa Obecného zastupiteľstva a predseda Komisie pre kultúru, má na starosti vedenie obecnej knižnice, založila v obci materské centrum. Vo voľnom čase sa venuje rodine a literatúre.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 11:45 - 13:15 v miestnosti č. 275.
V rámci tohto kurzu sa študenti postupne oboznamujú so základnými informáciami o Poľsku, dejinách krajiny, ale taktiež so reálnym životom jeho súčasných obyvateľov. Medzi hlavné témy patria mestá a pamiatky, ktoré sú zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pozornosť sa taktiež bude sústrediť na miesta a osobnosti, ktoré zohrali významnú úlohu v dejinách Poľska.

Dátumy a témy prednášok:  
22.09.2021 Úvod do areálovej polonistiky. Geografická a geopolitická poloha, tradičné historické a etnografické oblasti Poľska. Správne členenie, stručná geografická charakteristika: prírodné podmienky, obyvateľstvo, hospodárstvo.
06.10.2021 Mestá, v ktorých sa tvorila história I. - Hnezdno, Poznaň, Čenstochová.
20.10.2021 Pamiatky UNESCO I. - Zebrzydowska Kalwaria + sakrálne pamiatky UNESCO.
03.11.2021 Pamiatky UNESCO II. – Zamość.
01.12.2021 Pamiatky UNESCO III. – Kráľovské mesto Krakow.
15.12.2021 Poľské tradície, sviatky, kuchyňa, známe osobnosti.

09.02.2022 Pamiatky UNESCO IV. – Toruň.
23.02.2022 Pamiatky UNESCO V. – Malbork.
09.03.2022 Mestá, v ktorých sa tvorila história II. - Gdyňa,Plock, Mazúry, Grünwald.
23.03.2022 Varšava I.
06.04.2022 Pamiatky UNESCO VI. – soľná baňa Wieliczka.
20.04.2022 Pamiatky UNESCO VII. - koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau.

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Prihlásenie je nezáväzné, podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. Maximálny počet študentov kurzu je obmedzený, prednostne zapísaní budú študenti, ktorí sa vopred prihlásia, preto Vám v prípade záujmu odporúčame prihlásiť sa na kurz prostredníctvom tohto formuláru. Minimálny počet študentov potrebný pre otvorenie kurzu je 15, o podmienkach úhrady školného Vás budeme informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis: Poľské reálie a pamiatky UNESCO I.

Academia Sapientia © 2013 - 2021 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené