Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Pamiatky a krásy Rakúska II.
Prednáša: JUDr. Jana Jánošová
Študovala históriu na Filozofickej fakulte UK a právo na Paneurópskej Vysokej Škole. Vyše 16 rokov sa aktívne venuje cestovnému ruchu v rodinnej cestovnej kancelárii a pôsobí ako sprievodkyňa na poznávacích zájazdoch v rámci Slovenska a takmer celej Európy. Aktívne sa zapája do činnosti samosprávy ako poslankyňa Obecného zastupiteľstva a predseda Komisie pre kultúru, má na starosti vedenie obecnej knižnice, založila v obci materské centrum. Vo voľnom čase sa venuje rodine a literatúre.

Prednášky sa konajú v nepárnu stredu 11:00 - 12:30 v miestnosti č. 214.
Pokračovanie obľúbeného kurzu, tento druhý ročník bude študentov ďalej oboznamovať so základnými informáciami o Rakúsku, jeho dejinách, ktoré formovala najmä dynastia Habsburgovcov. Pozornosť sa bude sústrediť na významné lokality, ktoré zohrali dôležitú úlohu v dejinách Rakúska, taktiež na pamiatky a mestá, ktoré svojou jedinečnosťou a pôvabom zastávajú popredné miesta na zozname kultúrnych a prírodných krás Rakúska. Reálny život jeho súčasných obyvateľov dotvorí a priblíži komplexný pohľad na túto krajinu.

Dátumy a témy prednášok:  
Dosiaľ sa konali prednášky: 1.= 29.09.2021, 2.= 13.10.2021, 3.= 27.10.2021, 4.= 08.12.2021 (dištančne), 5.= 16.02.2022 (dištančne), 6.= 16.03.2022, 7.= 30.03.2022, 8.= 13.04.2022

Plánované termíny ďalších prednášok: 9.= 27.04.2022, 10.= 11.05.2022, 11.= 25.05.2022, 12.= 08.06.2022

1. Viedeň II.
2. Osobnosti Rakúska.
3. Pamiatky UNESCO IV.: Graz.
4. Rakúske jazerá.
5. Dejiny Rakúska IV.: Slovensko a Rakúsko-Uhorsko.
6. Významné pútnické miesta.

7. Rakúsko: krajina hradov a zámkov II.
8. Innsbruck.
9. Tirolsko.
10. Najkrajšie miesta v rakúskom pohraničí.
11. Dejiny Rakúska V.: Hitler v Rakúsku.
12. Najzaujímavejšie múzeá Rakúska.Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Pamiatky a krásy Rakúska II.

Academia Sapientia © 2013 - 2022 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené