Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Pamiatky a krásy Rakúska II.
Prednáša: JUDr. Jana Jánošová
Študovala históriu na Filozofickej fakulte UK a právo na Paneurópskej Vysokej Škole. Vyše 16 rokov sa aktívne venuje cestovnému ruchu v rodinnej cestovnej kancelárii a pôsobí ako sprievodkyňa na poznávacích zájazdoch v rámci Slovenska a takmer celej Európy. Aktívne sa zapája do činnosti samosprávy ako poslankyňa Obecného zastupiteľstva a predseda Komisie pre kultúru, má na starosti vedenie obecnej knižnice, založila v obci materské centrum. Vo voľnom čase sa venuje rodine a literatúre.

Prednášky sa konajú v nepárnu stredu 11:00 - 12:30 v miestnosti č. 214.
Pokračovanie obľúbeného kurzu, tento druhý ročník bude študentov ďalej oboznamovať so základnými informáciami o Rakúsku, jeho dejinách, ktoré formovala najmä dynastia Habsburgovcov. Pozornosť sa bude sústrediť na významné lokality, ktoré zohrali dôležitú úlohu v dejinách Rakúska, taktiež na pamiatky a mestá, ktoré svojou jedinečnosťou a pôvabom zastávajú popredné miesta na zozname kultúrnych a prírodných krás Rakúska. Reálny život jeho súčasných obyvateľov dotvorí a priblíži komplexný pohľad na túto krajinu.

Dátumy a témy prednášok:  
29.09.2021 Viedeň II.
13.10.2021 Osobnosti Rakúska.
27.10.2021 Pamiatky UNESCO IV.: Graz.
10.11.2021 Rakúske jazerá.
24.11.2021 Dejiny Rakúska IV.: Slovensko a Rakúsko-Uhorsko.
08.12.2021 Významné pútnické miesta.

16.02.2022 Rakúsko: krajina hradov a zámkov II.
02.03.2022 Innsbruck.
16.03.2022 Tirolsko.
30.03.2022 Najkrajšie miesta v rakúskom pohraničí.
13.04.2022 Dejiny Rakúska V.: Hitler v Rakúsku.
27.04.2022 Najzaujímavejšie múzeá Rakúska.

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Zápis do kurzov sa konal 20. septembra 2021 avšak v prípade záujmu je stále možné sa individuálne zapísať dodatočne. Po vyplnení a odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám informácie potrebné k zápisu. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Pamiatky a krásy Rakúska II.

Academia Sapientia © 2013 - 2021 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené