Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Dejiny a pamiatky Bratislavy
Prednáša: Mgr. Bc. Juraj Kucharík
Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na Ústave pro klasickou archeologii na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Zároveň pracuje v SNM – Historickom múzeu, kde sa zameriava predovšetkým na múzejnú edukáciu a prezentáciu. Venuje sa dejinám a pamiatkam Bratislavy. Publikoval viacero odborných a populárnych článkov z bratislavských dejín. Knižne publikoval vo vydavateľstve Dajama, s ktorým spolupracoval aj na vydaní spoločenských, vedomostno-zábavných hier.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 16:30 - 18:00 v miestnosti č. 275.
Kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy predstavuje dejiny mesta od najstarších prehistorických dôb po súčasnosť. Cieľom kurzu je priblížiť poslucháčom politické a kultúrne dejiny Bratislavy, jej stavebné premeny, pamiatky a osobnosti.

Dátumy a témy prednášok:  
Dosiaľ sa konali prednášky: 1.= 23.09.2021, 2.= 07.10.2021, 3.= 21.10.2021, 4.= 04.11.2021, 5.= 09.12.2021 (dištančne), 6.= 24.02.2022 (dištančne), 7.= 17.03.2022, 8.= 07.04.2022, 9.= 21.04.2022

Plánované termíny ďalších prednášok: 10.= 05.05.2022, 11.= 19.05.2022, 12.= 02.06.202

1. Mestská pamiatková rezervácia.
2. Bratislavský hrad 1.
3. Bratislavský hrad 2.
4. Mestské opevnenie.
5. Bratislavské paláce 1.
6. Bratislavské paláce 2.

7. Sakrálne pamiatky 1.
8. Sakrálne pamiatky 2.
9. Židovská Bratislava.
10. Pamiatky 20. storočia.
11. Fontány, sochy a parky, drobná architektúra.
12. Múzeá a galérie.Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Dejiny a pamiatky Bratislavy

Academia Sapientia © 2013 - 2022 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené