Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Dejiny Slovenska I.
Prednáša: JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 17:00 - 18:30 v miestnosti č. 275.
Dejiny Slovenska od praveku až po nástup komunizmu zhrnuté do štyroch cyklov po dvanásť prednášok. V tomto prvom ročníku budeme hovoriť o prvej etape dejín slovenského územia počnúc pravekom a prvými zachytenými zmienkami o ľudskom osídlení, cez rímske obdobie, Veľkú Moravu až po koniec prvej uhorskej vládnucej dynastie - Arpádovcov, v roku 1301.

Dátumy a témy prednášok:  
22.09.2021 Slovensko v praveku a pred príchodom Keltov. (do 4. stor. pr. Kr.)
06.10.2021 Kelti, Germáni a Rimania na území Slovenska. (4. stor. pr. Kr. - 4. stor. po Kr.)
20.10.2021 Sťahovanie národov a včasnoslovanské obdobie. (4. stor. - 822)
03.11.2021 Nitrianske kniežatstvo a vznik Veľkej Moravy. (822 - 869)
01.12.2021 Rozkvet Veľkej Moravy a jej zánik. (869 - 907)
15.12.2021 Príchod Maďarov a vznik Uhorska. (907 - 1038)

09.02.2022 Prví nasledovníci svätého Štefana. (1038 - 1077)
23.02.2022 Stabilizácia arpádovskej moci. (1077 - 1116)
09.03.2022 Úpadok medzinárodného postavenia Uhorska. (1116 - 1162)
23.03.2022 Silný vplyv Byzancie v Uhorsku. (1162 - 1235)
06.04.2022 Obdobie vpádu Tatárov. (1235 - 1272)
20.04.2022 Poslední Arpádovci na uhorskom tróne. (1272 - 1301)

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Prihlásenie je nezáväzné, podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. Maximálny počet študentov kurzu je obmedzený, prednostne zapísaní budú študenti, ktorí sa vopred prihlásia, preto Vám v prípade záujmu odporúčame prihlásiť sa na kurz prostredníctvom tohto formuláru. Minimálny počet študentov potrebný pre otvorenie kurzu je 15, o podmienkach úhrady školného Vás budeme informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis: Dejiny Slovenska I.

Academia Sapientia © 2013 - 2021 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené