Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Dejiny Európy IV.
Prednáša: JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 17:00 - 18:30 v miestnosti č. 275.
Európa nie je najväčším svetovým kontinentom, no napriek tomu sa jej v určitom období podarilo ovládať celý svet a vďaka tomu výrazne ovplyvniť svetovú kultúru. Kurz rozdelených do piatich ročníkov sa venuje najvýznamnejším medzníkom európskych dejín, dôležitým panovníkom ako aj mocnostiam svojej doby. Tento štvrtý ročník je venovaný Európe ovplyvnenej Veľkou francúzskou revolúciou a následným 19. storočím, ktoré výrazne zasiahlo aj do dejín ďalších kontinentov.

Dátumy a témy prednášok:  
28.09.2021 Veľká francúzska revolúcia a jej vplyv na Európu.
12.10.2021 Industriálna revolúcia.
26.10.2021 Napoleonské vojny.
09.11.2021 Silnejúce Ruské cárstvo.
23.11.2021 Veľká Británia, námorná a finančná veľmoc.
07.12.2021 Francúzsko po napoleonských vojnách.

15.02.2022 Revolúcie v rokoch 1830 a 1848.
01.03.2022 Habsburské súštátie po Viedenskom kongrese.
15.03.2022 Zjednotenie Nemecka.
29.03.2022 Nacionalizmus mení mapu Európy.
12.04.2022 Zjednotenie Talianska.
26.04.2022 Zmeny v európskej spoločnosti – demografia, politika, sociálne veci, umenie.

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Zápis do kurzov sa konal 20. septembra 2021 avšak v prípade záujmu je stále možné sa individuálne zapísať dodatočne. Po vyplnení a odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám informácie potrebné k zápisu. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Dejiny Európy IV.

Academia Sapientia © 2013 - 2021 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené