Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Európske hlavné mestá kultúry VI.
Prednáša: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 10:15 - 11:45 v miestnosti č. 275.
Počnúc rokom 1985 Európska únia určuje minimálne jedno mesto ležiace na jej území, ktoré sa na konkrétny kalendárny rok stane Európskym hlavným mestom kultúry. Idea prepožičiavania tohto titulu je zližovanie Európanov zvýraznením ich bohatej a rôznorodej kultúry a zvyšovaním povedomia o ich spoločnej kultúre a hodnotách. Titul dosiaľ držalo 60 európskych miest, väčšina z nich bude predmetom jednotlivých prednášok, na ktorých sa študenti oboznámia s históriou, tradíciami, stavbami a ďalšími aspektami kultúry daného mesta.

Dátumy a témy prednášok:  
Dosiaľ sa konali prednášky: 1.= 30.09.2021, 2.= 14.10.2021, 3.= 28.10.2021, 4.= 09.12.2021 (dištančne), 5.= 17.02.2022 (dištančne), 6.= 17.03.2022, 7.= 31.03.2022, 8.= 14.04.2022

Plánované termíny ďalších prednášok: 9.= 28.04.2022, 10.= 12.05.2022, 11.= 26.05.2022, 12.= 09.06.2022

1. Úvodná hodina.
2. Florencia (1986) 3. časť - európsky unikát, kolíska renesancie, známe pamiatky.
3. Amsterdam (Holandsko), 1987.
4. Patras (Grécko), 2006.
5. Liverpool (Veľká Británia), 2008.
6. Stavanger (Nórsko), 2008.

7. Víťazný kandidát EHMK Slovensko na rok 2026.
8. Istanbul (Turecko), 2010.
9. Guimares (Portugalsko), 2012.
10. Novi Sad (Srbsko), EHMK 2022.
11. Stručný prehľad EHMK vybraných na roky 2022 - 2026.
12. Záver kurzu, zhodnotenie, postrehy, prínos.Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis, alebo prvú navštívenú prednášku: Európske hlavné mestá kultúry VI.

Academia Sapientia © 2013 - 2022 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené