Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Európske hlavné mestá kultúry I.
Prednáša: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 08:30 - 10:00 v miestnosti č. 275.
Počnúc rokom 1985 Európska únia určuje minimálne jedno mesto ležiace na jej území, ktoré sa na konkrétny kalendárny rok stane Európskym hlavným mestom kultúry. Idea prepožičiavania tohto titulu je zližovanie Európanov zvýraznením ich bohatej a rôznorodej kultúry a zvyšovaním povedomia o ich spoločnej kultúre a hodnotách. Titul dosiaľ držalo 60 európskych miest, väčšina z nich bude predmetom jednotlivých prednášok, na ktorých sa študenti oboznámia s históriou, tradíciami, stavbami a ďalšími aspektami kultúry daného mesta.

Dátumy a témy prednášok:  
30.09.2021 Úvodná hodina. Kultúra – východiská a ciele.
14.10.2021 Projekty Európske mesto kultúry, Európske hlavné mesto kultúry a iné.
28.10.2021 Atény – prvé Európske mesto kultúry (1985)
11.11.2021 Košice - prvé slovenské EHMK (2013)
25.11.2021 Florencia (1986)
09.12.2021 Glasgow (Veľká Británia1990)

17.02.2022 Dublin (Írsko 1991)
03.03.2022 Luxembourgh (Luxembursko 1995)
17.03.2022 Pécs (Maďarsko 2010)
31.03.2022 Rijeka (Chorvátsko 2020)
14.04.2022 Novi Sad (Srbsko 2021)
28.04.2022 Zástupca Slovensko EHMK pre 2026

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Prihlásenie je nezáväzné, podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. Maximálny počet študentov kurzu je obmedzený, prednostne zapísaní budú študenti, ktorí sa vopred prihlásia, preto Vám v prípade záujmu odporúčame prihlásiť sa na kurz prostredníctvom tohto formuláru. Minimálny počet študentov potrebný pre otvorenie kurzu je 15, o podmienkach úhrady školného Vás budeme informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis: Európske hlavné mestá kultúry I.

Academia Sapientia © 2013 - 2021 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené