Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Krásy Slovenska III. 2. skupina
Prednáša: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 15:15 - 16:45 v miestnosti č. 275.
Kurz je voľným pokračovaním série kurzov Pamiatky Slovenska, študentom prinesie ďalšie zaujímavé informácie o významných stavbách, prírodných krásach či ľudových tradíciách našej vlasti.

Dátumy a témy prednášok:  
30.09.2021 Pralesy Slovenska
14.10.2021 Dejiny Slovenska 5. časť
28.10.2021 Vysokohorské chaty
11.11.2021 Hvezdárne
25.11.2021 Dni každodenné a sviatočné v živote Slovákov na Dolnej zemi
09.12.2021 Slováci vo svete

17.02.2022 Historické železnice
03.03.2022 Dušan Jurkovič – stavby mimo Slovenska I.
17.03.2022 Dušan Jurkovič – stavby mimo Slovenska II.
31.03.2022 Dušan Jurkovič – stavby mimo Slovenska III.
14.04.2022 Spiš – Ždiar a Lendak
28.04.2022 Zaujímavosti Tekova

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Tento kurz je prioritne určený pre študentov pokračujúcich z predošlého ročníka, zapísanie iných záujemcov bude možné len na základe individuálneho schválenia po preverení kapacitných možností. Podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. O podmienkach úhrady školného Vás v prípade možnosti zapísania budeme včas informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis: Krásy Slovenska III. 2. skupina

Academia Sapientia © 2013 - 2021 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené