Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Reálie Talianska IV.
Prednáša: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 13:30 - 15:00 v miestnosti č. 275.
Obľúbený kurz o Taliansku a všetkým s ňom súvisiacim. Od histórie, cez nespočetné množstvo talianskych pamiatok, talianske umenie s výrazným vplyvom na celú eruópsku kultúru až po niektoré každodenné zvyklosti bežných Talianov.

Dátumy a témy prednášok:  
28.09.2021 Slávni Taliani
12.10.2021 Ďalšie talianske pamiatky UNESCO
26.10.2021 Konkláve
09.11.2021 Leonardo da Vinci ako vynálezca
23.11.2021 Bologna
07.12.2021 San Marino

15.02.2022 Región Emiligia Romagna
01.03.2022 Rimini
15.03.2022 Talianska kinematografia
29.03.2022 Kráľovské paláce a rezidencie I.
12.04.2022 Kráľovské paláce a rezidencie II.
26.04.2022 Kráľovské paláce a rezidencie III.

Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa, pre zjednodušenie zápisu však odporúčame vyplniť aj dátum narodenia a adresu bydliska.

Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.

  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Poznámka:
       

Tento kurz je prioritne určený pre študentov pokračujúcich z predošlého ročníka, zapísanie iných záujemcov bude možné len na základe individuálneho schválenia po preverení kapacitných možností. Podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. O podmienkach úhrady školného Vás v prípade možnosti zapísania budeme včas informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis: Reálie Talianska IV.

Academia Sapientia © 2013 - 2021 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené