Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Dejiny a pamiatky Bratislavy II.
Prednáša: Mgr. Bc. Juraj Kucharík
Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na Ústave pro klasickou archeologii na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Zároveň pracuje v SNM – Historickom múzeu, kde sa zameriava predovšetkým na múzejnú edukáciu a prezentáciu. Venuje sa dejinám a pamiatkam Bratislavy. Publikoval viacero odborných a populárnych článkov z bratislavských dejín. Knižne publikoval vo vydavateľstve Dajama, s ktorým spolupracoval aj na vydaní spoločenských, vedomostno-zábavných hier.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 15:15 - 16:45 v miestnosti č. 275.
Kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy predstavuje dejiny mesta od najstarších prehistorických dôb po súčasnosť. Cieľom kurzu je priblížiť poslucháčom politické a kultúrne dejiny Bratislavy, jej stavebné premeny, pamiatky a osobnosti.

Dátumy a témy prednášok:  
Dosiaľ sa konali prednášky: 1.= 01.10.2020, 2.= 12.11.2020 (dištančne), 3.= 10.12.2020 (dištančne), 4.= 25.02.2021 (dištančne), 5.= 25.03.2021 (dištančne), 6.= 08.04.2021 (dištančne), 7.= 22.04.2021 (dištančne), 8.= 06.05.2021 (dištančne), 9.= 20.05.2021

Momentálne plánované termíny zvyšných prednášok: 10.= 03.06.2021, 11.= 17.06.2021, 12.= 01.07.2021

Témy všetkých prednášok

1. Mestská pamiatková rezervácia.
2. Bratislavský hrad 1.
3. Bratislavský hrad 2.
4. Mestské opevnenie.
5. Bratislavské paláce 1.
6. Bratislavské paláce 2.

7. Sakrálne pamiatky 1.
8. Sakrálne pamiatky 2.
9. Židovská Bratislava.
10. Pamiatky 20. storočia.
11. Fontány, sochy a parky, drobná architektúra.
12. Múzeá a galérie.


Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa. Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením o zaevidovaní Vášho záujmu.
  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Poznámka:
       

Zápis do kurzov sa konal 16. septembra 2020 avšak v prípade záujmu je stále možné sa individuálne zapísať dodatočne. Po vyplnení a odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám informácie potrebné k zápisu. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis: Dejiny a pamiatky Bratislavy II.

Academia Sapientia © 2013 - 2021 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené