Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Dejiny a pamiatky Bratislavy I.
Prednáša: Mgr. Bc. Juraj Kucharík
Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na Ústave pro klasickou archeologii na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Zároveň pracuje v SNM – Historickom múzeu, kde sa zameriava predovšetkým na múzejnú edukáciu a prezentáciu. Venuje sa dejinám a pamiatkam Bratislavy. Publikoval viacero odborných a populárnych článkov z bratislavských dejín. Knižne publikoval vo vydavateľstve Dajama, s ktorým spolupracoval aj na vydaní spoločenských, vedomostno-zábavných hier.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 17:00 - 18:30 v miestnosti č. 275.
Kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy predstavuje dejiny mesta od najstarších prehistorických dôb po súčasnosť. Cieľom kurzu je priblížiť poslucháčom politické a kultúrne dejiny Bratislavy, jej stavebné premeny, pamiatky a osobnosti.

Dátumy a témy prednášok:  
01.10.2020 Úvod do dejín Bratislavy a praveké osídlenie
• Úvod o dejinách Bratislavy • Jedinečnosti Bratislavy • Prírodné podmienky a geografické špecifiká • Praveké osídlenie • Pamiatky po pravekom osídlení

15.10.2020 Keltská Bratislava
• Bratislavské keltské oppidum • Keltská akropola na Bratislavskom hrade • Kelti na Devíne • Zázemie bratislavského keltského oppida • Pamiatky po Keltoch

29.10.2020 Rímska Bratislava
• Výstavba hranice Limes Romanus • Rímska stanica Gerulata v Bratislave - Rusovciach • Rimania na Devíne • Otázka existencie rímskej stanice v centre Bratislavy • Pamiatky po Rimanoch

12.11.2020 Slovanská a veľkomoravská Bratislava
• Sťahovanie národov a príchod Slovanov do Bratislavy • Veľkomoravské hradisko na Bratislavskom hrade • Veľkomoravské hradisko na Devíne • Bitka pri Bratislave • Pamiatky po Slovanoch

26.11.2020 Stredoveká Bratislava I.
• Začlenenie Bratislavy do Uhorského kráľovstva • Počiatky súčasného mesta, formovanie stredovekej Bratislavy a stavebná činnosť • Obyvatelia Bratislavy a príchod hostí • Udelenie mestských výsad • Pamiatky 11. až 13. storočia

10.12.2020 Stredoveká Bratislava II.
• Rozmach mesta • Bratislava Žigmunda Luxemburského • Bratislava Mateja Korvína • Jagelovci na tróne a bratislavské sobášne rokovania • Pamiatky 14. až 15. storočia

11.02.2021 Bratislava v 16. storočí
• Bratislava a osmanská hrozba • Bratislava hlavným mestom Uhorska • Bratislavské korunovácie • Reformácia v Bratislave • Pamiatky 16. storočia

25.02.2021 Bratislava v 17. storočí
• Protihabsburské povstania a obliehania Bratislavy • Protireformácia v Bratislave • Korunovácie 17. storočia • Premeny Bratislavy • Pamiatky 17. storočia

11.03.2021 Bratislava v 18. storočí
• Bratislava pred nástupom Márie Terézie na trón • Bratislava a Mária Terézia • Nová výstavba • Kultúra a osobnosti Bratislavy • Pamiatky 18. storočia

25.03.2021 Bratislava v „dlhom storočí“
• Napoleon a Bratislava • Štúrovci v Bratislave • Prvý veľký rast Bratislavy a nový urbanizmus mesta • Priemyselná revolúcia v Bratislave • Pamiatky 19. storočia

08.04.2021 Bratislava v 20. storočí I.
• Bratislava v rokoch 1900 až 1918 • Bratislava v Československu • Medzivojnový urbanizmus • Bratislava a druhá svetová vojna • Pamiatky prvej polovice 20. storočia

22.04.2021 Bratislava v 20. storočí II.
• Bratislava v druhom Československu • Demografické zmeny • Premena Bratislavy vo veľkomesto • Súčasná Bratislava a vyhliadky do budúcna • Pamiatky druhej polovice 20. storočia a súčasná architektúra


Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa. Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením o zaevidovaní Vášho záujmu.
  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Poznámka:
       

Zápis do kurzov sa konal 16. septembra 2020 avšak v prípade záujmu je stále možné sa individuálne zapísať dodatočne. Po vyplnení a odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám informácie potrebné k zápisu. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis: Dejiny a pamiatky Bratislavy I.

Academia Sapientia © 2013 - 2020 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené