Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Mozaika Slovenska
Prednáša: kolektív v zložení: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. | prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. | PhDr. Michal Bada, PhD. | PhDr. Tomáš Černák, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 15:15 - 16:45 v miestnosti č. 275.
Kolektív prednášajúcich pre Vás pripraví sériu rôznorodých prednášok so zaujímavosťami o Slovensku, jeho histórii, tradíciách, významných osobnostiach či malebných pamiatkach. Témy určite oslovia každého, kto sa zaujíma o našu rodnú krajinu.

Dátumy a témy prednášok:  
Dosiaľ sa konali prednášky: 1.= 30.09.2020, 2.= 11.11.2020 (dištančne), 3.= 09.12.2020 (dištančne)

Momentálne plánované termíny zvyšných prednášok: 4.= 10.02.2021, 5.= 24.02.2021, 6.= 10.03.2021, 7.= 24.03.2021, 8.= 07.04.2021, 9.= 21.04.2021, 10.= 05.05.2021, 11.= 19.05.2021, 12.= 02.06.2021

Témy všetkých prednášok

1. Skalica je pjekné mjesto.
2. Slovensko a prvá svetová vojna.
3. Slováci v cudzine. Argentína.
4. Vampirizmus v stredoeurópskom pohľade histórie a etnológie (zo zameraním na Uhorsko).
5. Ako sa Slovensko a svet vyrovnávali s pandémiou pred sto rokmi?
6. Slovensko v pomoháčskej epoche.

7. Záhadný Habsburg na tróne - Rudolf II.
8. Staviteľstvo, obydlia a bývanie (formy osídlenia).
9. Technické pamiatky.
10. Čo nám vlastne priniesli Cyril a Metod?
11. Ako vyzeralo Slovensko v máji 1945?
12. Stredoveké hrdelné právo a úloha kata v Uhorsku.


Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa. Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením o zaevidovaní Vášho záujmu.
  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Poznámka:
       

Zápis do kurzov sa konal 16. septembra 2020 avšak v prípade záujmu je stále možné sa individuálne zapísať dodatočne. Po vyplnení a odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám informácie potrebné k zápisu. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis: Mozaika Slovenska

Academia Sapientia © 2013 - 2020 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené