Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Významné ženy na Slovensku v 20. storočí
Prednáša: PhDr. Tomáš Černák, PhD.
Historik, ktorého môžete poznať z niekoľkých hosťujúcich prednášok v kurzoch Pamiatky Slovenska a Mozaika Slovenska. Zaoberá sa politickým vývojom na Slovensku v 20. storočí, predovšetkým osobnosťou Gustáva Husáka a slovenskej ľavicovej inteligencie vôbec. Rovnako sa venuje aj športovej histórii s dôrazom na dejiny futbalu. Výsledky výskumu publikoval v desiatkach vedeckých štúdií a popularizačných článkov.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 17:00 - 18:30 v miestnosti č. 275.
Kurz sa zameriava na významné ženy na Slovensku v období 20. storočia, počas ktorého vtedajšie ženy postupne opúšťali dovtedajší vžitý stereotyp, podľa ktorého sa žena mala iba starať o rodinu a domácnosť. Spočiatku najmä po boku svojich manželov (ktorých neraz ovplyvňovali), ale neskôr aj v samostatných rolách sa ženy podielali na udalostiach politického či kultúrneho života. Prednášky sú venované buď jednej žene, alebo niekoľkým, ktoré mali niečo spoločné.

Dátumy a témy prednášok:  
24.09.2020 Postavenie žien na Slovensku v medzivojnovom období.
08.10.2020 Charlotte Masaryková, Hana Benešová a Marie Háchová.
22.10.2020 Aká mala byť socialistická žena?
05.11.2020 Manželky našich funkcionárov - Marta Gottwaldová a Marie Zápotocká.
19.11.2020 Manželky našich funkcionárov - Magda Husáková - Lokvencová I.
03.12.2020 Manželky našich funkcionárov - Magda Husáková - Lokvencová II.

04.02.2021 Manželky našich funkcionárov - Božena Novotná, Irena Svobodová a Margita Široká.
18.02.2021 Manželky našich funkcionárov - Viera Millerová - Husáková.
04.03.2021 Angažované ženy - funkcionárky.
18.03.2021 Silné ženy vo svetovej politike.
01.04.2021 Ženy v kultúre a umení.
15.04.2021 Ženy športovkyne.

Prihlásenie na kurz:   Zatiaľ prihlásených študentov: 6
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa. Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.
  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Poznámka:
       

Prihlásenie je nezáväzné, podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. Maximálny počet študentov kurzu je obmedzený, prednostne zapísaní budú študenti, ktorí sa vopred prihlásia, preto Vám v prípade záujmu odporúčame prihlásiť sa na kurz prostredníctvom tohto formuláru. Minimálny počet študentov potrebný pre otvorenie kurzu je 15, o podmienkach úhrady školného Vás budeme informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis: Významné ženy na Slovensku v 20. storočí

Academia Sapientia © 2013 - 2020 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené