Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Pamiatky a krásy Rakúska
Prednáša: JUDr. Jana Jánošová
Študovala históriu na Filozofickej fakulte UK a právo na Paneurópskej Vysokej Škole. Vyše 16 rokov sa aktívne venuje cestovnému ruchu v rodinnej cestovnej kancelárii a pôsobí ako sprievodkyňa na poznávacích zájazdoch v rámci Slovenska a takmer celej Európy. Aktívne sa zapája do činnosti samosprávy ako poslankyňa Obecného zastupiteľstva a predseda Komisie pre kultúru, má na starosti vedenie obecnej knižnice, založila v obci materské centrum. Vo voľnom čase sa venuje rodine a literatúre.

Prednášky sa konajú v nepárnu stredu 10:00 - 11:30 v miestnosti č. 271.
Tento kurz študentov postupne oboznámi so základnými informáciami o Rakúsku, jeho dejinách, ktoré formovala najmä dynastia Habsburgovcov. Pozornosť sa bude sústrediť na významné lokality, ktoré zohrali dôležitú úlohu v dejinách Rakúska, taktiež na pamiatky a mestá, ktoré svojou jedinečnosťou a pôvabom zastávajú popredné miesta na zozname kultúrnych a prírodných krás Rakúska. Reálny život jeho súčasných obyvateľov dotvorí a priblíži komplexný pohľad na túto krajinu.

Dátumy a témy prednášok:  
23.09.2020 Úvod do štúdia: Geografická a geopolitická poloha, Rakúsko v globálnom kontexte, historické a etnografické oblasti, správne členenie, stručná geografická charakteristika: prírodné podmienky, obyvateľstvo, hospodárstvo.
07.10.2020 Dejiny Rakúska I. – najvýznamnejšie praveké a staroveké lokality (Willendorf, Hallstatt).
21.10.2020 Dejiny Rakúska II. - pamiatky a spoločnosť v období stredoveku: Údolie Wachau, Dürnstein.
04.11.2020 Pamiatky UNESCO I. – Schönbrunn a život na cisárskom dvore.
18.11.2020 Najsilnejší rod – Habsburgovci.
02.12.2020 Pamiatky UNESCO II.- Salzburg.

03.02.2021 Alpy – najkrajšie pohorie Európy.
17.02.2021 Dejiny Rakúska III. - Rakúsko centrum stredoeurópskeho umenia a kultúry.
03.03.2021 Pamiatky UNESCO III.- Stará Viedeň.
17.03.2021 Rakúsko – krajina hradov a zámkov.
31.03.2021 Európske mesto kultúry - Bad Ischl.
14.04.2021 Rakúske zvyky, sviatky, gastronómia, významné osobnosti.

Prihlásenie na kurz:  
Kurz je plný, prihlasovanie nie je možné. Odporúčame Vám vybrať si niektorý iný z našich kurzov.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis: Pamiatky a krásy Rakúska

Academia Sapientia © 2013 - 2020 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené