Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Ľudský hlas v opere I.
Prednáša: prof. Ing. Jozef Šima, DrSc.
Emeritný profesor na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pôvodným povolaním profesor anorganickej chémie na STU v Bratislave. Dlhoročný aktívny člen Klubu priateľov opery SND, 15 rokov jeho podpredseda. Autor príspevkov do Operaslovakia a Operaplus.

Prednášky sa konajú v nepárnu stredu 17:00 - 18:30 v miestnosti č. 275.
Každá téma bude pozostávať zo štyroch častí. Na začiatku témy sa účastníci oboznámia so základnými pojmami používanými v téme (rozsah hlasu, hlasové odbory, bel canto, verizmus...) a charakteristikami skladateľov. V ďalších dvoch, vzájomne sa prelínajúcich častiach, sa účastníci zoznámia s konkrétnymi dielami a ukážkami z diel vrátane výkladu k ukážkam. Vo výklade a ukážkach budú dominovať menej známe, ale krásne diela s cieľom rozšíriť poznanie účastníkov. Poslednou časťou bude diskusia vyučujúceho s účastníkmi o téme.

Dátumy a témy prednášok:  
23.09.2020 Ľudský hlas, jeho objektívne a subjektívne charakteristiky.
07.10.2020 Vznik opery - Od Periho k Mozartovi.
21.10.2020 Mozart, Weber, Beethoven.
04.11.2020 Bel Canto – Rossini – opera seria, opera buffa.
18.11.2020 Bel canto – Bellini.
02.12.2020 Bel canto – Donizetti.

03.02.2021 Bel canto – Menej známi autori, Grand Opera.
17.02.2021 Verdi – Menej známe diela.
03.03.2021 Postverdiovskí (aj verdistickí) autori.
17.03.2021 Wagner, Strauss.
31.03.2021 Zarzuela.
14.04.2021 Slovenská opera a jej zlaté hlasy.

Prihlásenie na kurz:  
Kurz je plný, prihlasovanie nie je možné. Odporúčame Vám vybrať si niektorý iný z našich kurzov.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis: Ľudský hlas v opere I.

Academia Sapientia © 2013 - 2020 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené