Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Historické a etnologické rozpravy o dejinách a kultúre Slovenska
Prednáša: Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
Etnologička, kurátorka a literárna historička. Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografií ako aj etnologických filmov. Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venuje výskumu ľudového divadla, osobnostiam slovenského divadla, náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy, nová religiozita, rané náboženské formy a idey), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu (dejiny ochrany pamiatok, základy muzeológie), dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve.

Prednášky sa konajú v nepárny piatok (s výnimkou 09.04.2021, kedy to je párny piatok) 15:00 - 16:30 v miestnosti č. 275.
Kurz je venovaný vybraným témam zo slovenských a európskych dejín (najmä) v období stredoveku. Prednášky pripravené populárnou formou oboznámia študentov s mnohými zaujímavosťami z bežného života našich predkov.

Dátumy a témy prednášok:  
Dosiaľ sa konali prednášky: 1.= 25.09.2020, 2.= 09.10.2020, 3.= 20.11.2020 (dištančne), 4.= 04.12.2020 (dištančne), 5.= 19.02.2021 (dištančne), 6.= 19.03.2021 (dištančne), 7.= 16.04.2021 (dištančne), 8.= 30.04.2021 (dištančne), 9.= 14.05.2021 (dištančne), 10.= 28.05.2021

Momentálne plánované termíny zvyšných prednášok: 11.= 11.06.2021, 12.= 25.06.2021

Témy všetkých prednášok

1. Medovnikárstvo a pernikárstvo v Uhorsku.
2. Tradičné potraviny a jedlá našich predkov.
3. Slovenské poverové bytosti.
4. Symbolika zvierat v dejinách Európy.
5. Upír v dejinách Európy.
6. Postavenie kata v dejinách Uhorska.

7. Vybrané kapitolky z dejín obchodu.
8. Erotika v ľudových zvykoch a folklóre.
9. Bratislava – staroveká križovatka obchodných ciest.
10. Bioenergetický vampirizmus vo svetle historických výskumov.
11. Afrodiziaká ako súčasť kultúrnych dejín ľudstva a kulinárie.
12. Stredoveká kuchyňa a jej mobiliár a receptár.


Prihlásenie na kurz:  
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa. Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením o zaevidovaní Vášho záujmu.
  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Poznámka:
       

Zápis do kurzov sa konal 16. septembra 2020 avšak v prípade záujmu je stále možné sa individuálne zapísať dodatočne. Po vyplnení a odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám informácie potrebné k zápisu. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis: Historické a etnologické rozpravy o dejinách a kultúre Slovenska

Academia Sapientia © 2013 - 2021 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené