Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Dejiny Slovenska I.
Prednáša: JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárnu stredu 17:00 - 18:30.
Dejiny Slovenska od praveku až po nástup komunizmu zhrnuté do štyroch cyklov po dvanásť prednášok. V tomto prvom ročníku budeme hovoriť o prvej etape dejín slovenského územia počnúc pravekom a prvými zachytenými zmienkami o ľudskom osídlení, cez rímske obdobie, Veľkú Moravu až po koniec prvej uhorskej vládnucej dynastie - Arpádovcov, v roku 1301.

Dátumy a témy prednášok:  
01.10.2019 Slovensko v praveku a pred príchodom Keltov. (do 4. stor. pr. Kr.)
15.10.2019 Kelti, Germáni a Rimania na území Slovenska. (4. stor. pr. Kr. - 4. stor. po Kr.)
29.10.2019 Sťahovanie národov a včasnoslovanské obdobie. (4. stor. - 822)
12.11.2019 Nitrianske kniežatstvo a vznik Veľkej Moravy. (822 - 869)
26.11.2019 Rozkvet Veľkej Moravy a jej zánik. (869 - 907)
10.12.2019 Príchod Maďarov a vznik Uhorska. (907 - 1038)

18.02.2020 Prví nasledovníci svätého Štefana. (1038 - 1077)
03.03.2020 Stabilizácia arpádovskej moci. (1077 - 1116)
17.03.2020 Úpadok medzinárodného postavenia Uhorska. (1116 - 1162)
31.03.2020 Silný vplyv Byzancie v Uhorsku. (1162 - 1235)
14.04.2020 Obdobie vpádu Tatárov. (1235 - 1272)
28.04.2020 Poslední Arpádovci na uhorskom tróne. (1272 - 1301)

Academia Sapientia © 2013 - 2019 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené