Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Mytológia a náboženské systémy Európy
Prednáša: Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
Etnologička, kurátorka a literárna historička. Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografií ako aj etnologických filmov. Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venuje výskumu ľudového divadla, osobnostiam slovenského divadla, náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy, nová religiozita, rané náboženské formy a idey), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu (dejiny ochrany pamiatok, základy muzeológie), dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve.

Prednášky sa konajú v nepárny piatok 14:00 - 15:30.
V prvej polovici kurzu sa študenti dozvedia informácie o raných náboženských smeroch, polyteizme starých Slovanov, kresťanskom monoteizme, vývoji mariánskeho kultu na Slovensku a o základných liturgických úkonoch a obradoch v kresťanstve. V druhej polovici kurzu budú prednášané informácie o tradičných a netradičných náboženstvách v Európe.

Dátumy a témy prednášok:   môžete si stiahnuť aj študijný plán kurzu
27.09.2019 Vybrané rané náboženské formy a idey.
11.10.2019 Staroslovanské náboženské predstavy a kulty, polyteizmus.
25.10.2019 Kresťanstvo a monoteizmus – nová viera a zmeny s tým spojené – súčasné prejavy ľudovej religiozity.
08.11.2019 Vybraní kresťanský svätci.
22.11.2019 Dejiny a vývoj mariánskeho kultu na Slovensku.
06.12.2019 Religiózne a liturgické obrady v kresťanstve.

31.01.2020 Judaizmus.
14.02.2020 Rímsko – katolícka cirkev.
28.02.2020 Pravoslávna cirkev.
13.03.2020 Evanjelická cirkev.
27.03.2020 Kalvínska, anglikánska cirkev.
24.04.2020 Nové náboženské smery a hnutia.

Academia Sapientia © 2013 - 2019 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené