Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Ľudský hlas v opere II.
Prednáša: prof. Ing. Jozef Šima, DrSc.
Emeritný profesor na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pôvodným povolaním profesor anorganickej chémie na STU v Bratislave. Dlhoročný aktívny člen Klubu priateľov opery SND, 15 rokov jeho podpredseda. Autor príspevkov do Operaslovakia a Operaplus.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 17:00 - 18:30.
Každá téma bude pozostávať zo štyroch častí. Na začiatku témy sa účastníci oboznámia so základnými pojmami používanými v téme (rozsah hlasu, hlasové odbory, bel canto, verizmus...) a charakteristikami skladateľov. V ďalších dvoch, vzájomne sa prelínajúcich častiach, sa účastníci zoznámia s konkrétnymi dielami a ukážkami z diel vrátane výkladu k ukážkam. Vo výklade a ukážkach budú dominovať menej známe, ale krásne diela s cieľom rozšíriť poznanie účastníkov. Poslednou časťou bude diskusia vyučujúceho s účastníkmi o téme.

Dátumy a témy prednášok:
02.10.2019 Operné skvosty velikánov baroka.
16.10.2019 Belcanto – opera buffa a semiseria.
30.10.2019 Belcanto – opera seria.
13.11.2019 Verdi – “trilógia” a veľké opery.
27.11.2019 Poverdiovská talianská opera.
11.12.2019 Francúzska opera.

19.02.2020 Nemecká opera.
04.03.2020 Slovenská a česká opera.
18.03.2020 Ruská opera.
01.04.2020 Francúzska, ruská a americká opereta.
15.04.2020 Stredoeurópska opereta.
29.04.2020 Netradičná opera a interpretácia.

Prihlásenie na kurz:   Zatiaľ prihlásených študentov: 26
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa. Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.
  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Poznámka:
       

Prihlásenie je nezáväzné, podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. Maximálny počet študentov kurzu je obmedzený, prednostne zapísaní budú študenti, ktorí sa vopred prihlásia, preto Vám v prípade záujmu odporúčame prihlásiť sa na kurz prostredníctvom tohto formuláru. Minimálny počet študentov potrebný pre otvorenie kurzu je 15, o podmienkach úhrady školného Vás budeme informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis: Ľudský hlas v opere II.

Academia Sapientia © 2013 - 2019 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené