Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Dejiny a pamiatky Bratislavy II.
Prednáša: Mgr. Bc. Juraj Kucharík
Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na Ústave pro klasickou archeologii na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Zároveň pracuje v SNM – Historickom múzeu, kde sa zameriava predovšetkým na múzejnú edukáciu a prezentáciu. Venuje sa dejinám a pamiatkam Bratislavy. Publikoval viacero odborných a populárnych článkov z bratislavských dejín. Knižne publikoval vo vydavateľstve Dajama, s ktorým spolupracoval aj na vydaní spoločenských, vedomostno-zábavných hier.

Tento ročník kurzu bude doplnený aj o prednášky niekoľkých hosťujúcich prednášajúcich, ktorých mená ešte budú upresnené.


Prednášky sa konajú v párny štvrtok 17:00 - 18:30.
Kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy predstavuje dejiny mesta od najstarších prehistorických dôb po súčasnosť. Cieľom kurzu je priblížiť poslucháčom politické a kultúrne dejiny Bratislavy, jej stavebné premeny, pamiatky a osobnosti.

Dátumy a témy prednášok:   môžete si stiahnuť aj študijný plán kurzu
03.10.2019 Mestská pamiatková rezervácia v Bratislave.
17.10.2019 Bratislavský hrad.
31.10.2019 Mestské opevnenie.
14.11.2019 Vinohradníctvo starej Bratislavy (hosťujúco prednáša prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.).
28.11.2019 Bratislavské paláce I.
12.12.2019 Bratislavské paláce II.

20.02.2020 Sakrálne pamiatky I.
05.03.2020 Sakrálne pamiatky II.
19.03.2020 Židovská Bratislava.
02.04.2020 Fontány, sochy a parky. Drobná architektúra.
16.04.2020 Pamiatky 20. storočia.
30.04.2020 Z mestských častí Bratislavy.

Academia Sapientia © 2013 - 2019 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené