Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Dejiny a pamiatky Bratislavy I.
Prednáša: Mgr. Bc. Juraj Kucharík
Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na Ústave pro klasickou archeologii na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Zároveň pracuje v SNM – Historickom múzeu, kde sa zameriava predovšetkým na múzejnú edukáciu a prezentáciu. Venuje sa dejinám a pamiatkam Bratislavy. Publikoval viacero odborných a populárnych článkov z bratislavských dejín. Knižne publikoval vo vydavateľstve Dajama, s ktorým spolupracoval aj na vydaní spoločenských, vedomostno-zábavných hier.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 15:15 - 16:45.
Kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy predstavuje dejiny mesta od najstarších prehistorických dôb po súčasnosť. Cieľom kurzu je priblížiť poslucháčom politické a kultúrne dejiny Bratislavy, jej stavebné premeny, pamiatky a osobnosti.

Dátumy a témy prednášok:   môžete si stiahnuť aj študijný plán kurzu
03.10.2019 Keltská Bratislava
• Bratislavské keltské oppidum • Keltská akropola na Bratislavskom hrade • Kelti na Devíne • Zázemie bratislavského keltského oppida • Pamiatky po Keltoch

17.10.2019 Rímska Bratislava
• Výstavba hranice Limes Romanus • Rímska stanica Gerulata v Bratislave - Rusovciach • Rimania na Devíne • Otázka existencie rímskej stanice v centre Bratislavy • Pamiatky po Rimanoch

31.10.2019 Slovanská a veľkomoravská Bratislava
• Sťahovanie národov a príchod Slovanov do Bratislavy • Veľkomoravské hradisko na Bratislavskom hrade • Veľkomoravské hradisko na Devíne • Bitka pri Bratislave • Pamiatky po Slovanoch

14.11.2019 Vinohradníctvo starej Bratislavy.
Hosťujúco prednáša prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

28.11.2019 Stredoveká Bratislava I.
• Začlenenie Bratislavy do Uhorského kráľovstva • Počiatky súčasného mesta, formovanie stredovekej Bratislavy a stavebná činnosť • Obyvatelia Bratislavy a príchod hostí • Udelenie mestských výsad • Pamiatky 11. až 13. storočia

12.12.2019 Stredoveká Bratislava II.
• Rozmach mesta • Bratislava Žigmunda Luxemburského • Bratislava Mateja Korvína • Jagelovci na tróne a bratislavské sobášne rokovania • Pamiatky 14. až 15. storočia

20.02.2020 Bratislava v 16. storočí
• Bratislava a osmanská hrozba • Bratislava hlavným mestom Uhorska • Bratislavské korunovácie • Reformácia v Bratislave • Pamiatky 16. storočia

05.03.2020 Bratislava v 17. storočí
• Protihabsburské povstania a obliehania Bratislavy • Protireformácia v Bratislave • Korunovácie 17. storočia • Premeny Bratislavy • Pamiatky 17. storočia

19.03.2020 Bratislava v 18. storočí
• Bratislava pred nástupom Márie Terézie na trón • Bratislava a Mária Terézia • Nová výstavba • Kultúra a osobnosti Bratislavy • Pamiatky 18. storočia

02.04.2020 Bratislava v „dlhom storočí“
• Napoleon a Bratislava • Štúrovci v Bratislave • Prvý veľký rast Bratislavy a nový urbanizmus mesta • Priemyselná revolúcia v Bratislave • Pamiatky 19. storočia

16.04.2020 Bratislava v 20. storočí I.
• Bratislava v rokoch 1900 až 1918 • Bratislava v Československu • Medzivojnový urbanizmus • Bratislava a druhá svetová vojna • Pamiatky prvej polovice 20. storočia

30.04.2020 Bratislava v 20. storočí II.
• Bratislava v druhom Československu • Demografické zmeny • Premena Bratislavy vo veľkomesto • Súčasná Bratislava a vyhliadky do budúcna • Pamiatky druhej polovice 20. storočia a súčasná architektúra


Academia Sapientia © 2013 - 2019 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené