Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Mozaika Slovenska III.
Prednáša: kolektív v zložení: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. | prof PhDr. Ján Botík, DrSc. | PhDr. Michal Bada, PhD. | PhDr. Tomáš Černák, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 15:15 - 16:45.
Kolektív prednášajúcich pre Vás pripraví sériu rôznorodých prednášok so zaujímavosťami o Slovensku, jeho histórii, tradíciách, významných osobnostiach či malebných pamiatkach. Témy určite oslovia každého, kto sa zaujíma o našu rodnú krajinu.

Dátumy a témy prednášok:   môžete si stiahnuť aj študijný plán kurzu
02.10.2019 Slovenské osobnosti - M.R. Štefánik a D. Jurkovič.
16.10.2019 75 výročie - Slovenské národné povstanie.
30.10.2019 Krásy Slovenska - Východné Slovensko.
13.11.2019 Slováci na Dolnej zemi.
27.11.2019 Slovenský ľudový odev a obuv.
11.12.2019 Zimné zvykoslovie.

19.02.2020 Ženy na pozadí politiky.
04.03.2020 Slovenská ľudová strava.
18.03.2020 Vláda Márie Terézie a osvietenské reformy.
01.04.2020 Dejiny a folklór.
15.04.2020 Ľudové divadlo.
29.04.2020 Vybrané kapitoly z jarných zvykov.


Academia Sapientia © 2013 - 2020 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené