Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Poklady českých miest
Prednáša: Mgr. Lucia Bieliková, PhD.
Doktorandské štúdium Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor slovenské dejiny, ukončila v roku 2014. Témou dizertačnej práce bola Horná Nitra v rokoch 1944 – 1945 a nadalej sa vo svojom výskume venuje predovšetkým regionálnym dejinám 20. storočia. Doposiaľ publikovala viacero vedeckých štúdií a odborných článkov. Jej cieľom je celoživotné vzdelávanie a z pozície, ktorú zastáva v medzinárodnej spoločnosti sa snaží o rozvíjanie zručností a schopností zverených zamestnancov.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 17:00 - 18:30.
Obsah kurzu je zameraný na mestá nášho západného suseda - Českej republiky (samozrejme vrátane Moravy a Sliezska), s ktorým máme mnoho spoločného. Tematicky je každa prednáška venovaná jednému mestu a okolitému kraju, v ktorom sa nachádza. V rámci prednášky sa poslucháči najprv dozvedia stručnú históriu daného mesta a následne bude pozornosť venovaná jeho stavbám, pamiatkam, námestiam, parkom a ďalším krásam.

Dátumy a témy prednášok:   môžete si stiahnuť aj študijný plán kurzu
26.09.2019 Juhočeský kraj - České Budějovice.
10.10.2019 Plzenský kraj - Plzeň.
24.10.2019 Karlovarský kraj - Karlovy Vary.
07.11.2019 Úsťanský kraj - Ústí nad Labem.
21.11.2019 Liberecký kraj - Liberec.
05.12.2019 Královohradecký kraj - Hradec Králové a Pardubický kraj Pardubice.

13.02.2020 Olomoucký kraj - Olomouc.
27.02.2020 Moravsko-sliezsky kraj - Ostrava.
12.03.2020 Juhomoravský kraj - Brno.
26.03.2020 Zlínský kraj - Zlín.
09.04.2020 Kraj Vysočina - Jihlava.
23.04.2020 Hlavné mesto Praha a Stredočeský kraj Praha.

Academia Sapientia © 2013 - 2019 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené