Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Dejiny Európy II.
Prednáša: JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 17:00 - 18:30.
Európa nie je najväčším svetovým kontinentom, no napriek tomu sa jej v určitom období podarilo ovládať celý svet a vďaka tomu výrazne ovplyvniť svetovú kultúru. Kurz rozdelených do piatich ročníkov sa venuje najvýznamnejším medzníkom európskych dejín, dôležitým panovníkom ako aj mocnostiam svojej doby. Tento druhý ročník je venovaný obdobiu vrcholného stredoveku, ktorý bol plný odvážnych dobyvateľov a tvorcov veľkých impérií.

Dátumy a témy prednášok:   môžete si stiahnuť aj študijný plán kurzu
24.09.2019 Vikingovia a ich osídľovanie Európy.
08.10.2019 Sformovanie a vývoj Rímsko-nemeckej ríše do 12. storočia.
22.10.2019 Normani a ich vpády po Európe.
05.11.2019 Vznik a vývoj jednotného francúzskeho kráľovstva.
19.11.2019 Anglicko a Francúzsko v čase ich veľkej rivality do 15. storočia.
03.12.2019 Vznik, prosperita a zánik Kyjevskej Rusi.

11.02.2020 Reconquista a vývoj Pyrenejského polostrova do 14. storočia.
25.02.2020 Rozkvet Byzantskej ríše vo vrcholnom stredoveku a jej zánik.
10.03.2020 Poľsko a Litva – páni východného Pobaltia v čase ich stredovekej slávy.
24.03.2020 České kráľovstvo a rakúske krajiny pred spojením s Uhorskom.
07.04.2020 Svätá rímska ríša v 13. až 15. storočí.
21.04.2020 Talianske mestské štáty a európska renesancia.

Academia Sapientia © 2013 - 2019 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené