Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Vitajte na stránkach Academia Sapientia
Sme nezávislá inštitúcia, organizujúca rôzne vzdelávacie kurzy.

Informácie k exkurziám

Exkurzia PUKANEC a BÁTOVCE sa koná 19. mája 2022 (štvrtok)
Stretnutie účastníkov 7:15 hod. Istropolis vzadu na Kukučínovej ulici.
Celodenný bohatý program, návrat večer.
Sú ešte dve voľné miesta. Záujemcovia o exkurziu sa môžu prihlásiť mailom na asapi@asapi.sk.

Exkurzia Čilejkári - Čajkov a Rybník sa koná 25. mája (streda)
Prihlásení záujemcovia, ktorí ešte neuhradili poplatok, môžu tak urobiť v stredu 18. mája v prednáškovej miestnosti 275 DK Ružinov v čase o 15:00-15:15 hodine alebo o 16:45-17:00. Na túto exkurziu sú ešte volné miesta, kedže viacerí prihlásení neuhradili poplatok za exkurziu a tak neuhradené miesta budú posunuté náhradníkom. Záujemcovia o exkurziu sa môžu prihlásiť mailom na asapi@asapi.sk.


Zrušenie podmienok účasti na prednáškach
V prezenčných prednáškach pokračujeme aj v týždni od 25.04.2022, všetky termíny zvyšných prednášok môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu, ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov.

Po uvoľnení opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR v predošlom týždni sme aj my mohli zrušiť podmienky účasti na našich prednáškach a na týchto už teda (okrem iného) nemusíte používať rúška ani respirátor.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia bez akýchkoľvek obmedzení.

Academia Sapientia


Obnovenie prezenčnej výučby od 15. marca 2022
S radosťou oznamujeme, že od 15. marca dochádza k obnoveniu prezenčnej výučby. Prednášok sa môžu zúčastniť všetky osoby bez ohľadu na očkovanie, prekonanie alebo testovanie na COVID-19.

Prednášky sa budú konať v štandardných časoch v miestnosti č. 275 s týmito výnimkami:
- prednášky kurzov Pamiatky a krásy Rakúska I., Pamiatky a krásy Rakúska II. a Poľské reálie a pamiatky UNESCO II. sa budú konať v miestnosti č. 214,
- najbližšia prednáška kurzu Dejiny a pamiatky Bratislavy sa bude mimoriadne konať v nepárny štvrtok 17.03.2022 a v čase 17:00 - 18:30.
Odporúčame si pozrieť aktualizované termíny pre jednotlivé kurzy, ktoré môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu, ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov.

Na prednáškach je potrebné aj naďalej dodržiavať opatrenia stanovené Úradom verejného zdravotníctva SR. Pri porušení týchto opatrení si vyhradzujeme právo odopretia vstupu študenta na prednášku. Aktuálne opatrenia sú nasledovné:
- povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom,
- po príchode do prednáškovej miestnosti je nutné zaujať miesto na sedenie, ktoré nebude študent opúšťať počas celej prednášky,
- v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii,
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné opustiť prednášku a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,
- zákaz podávania rúk,
- rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
- zákaz konzumácie jedál a nápojov v prednáškovej miestnosti,
- povinnosť použiť dezinfekciu rúk pri vstupe do DK Ružinov,
- dodržiavať odstup 2 metre pri príchode a odchode z prednáškovej miestnosti,
- vstupovať do prednáškovej miestnosti až potom, keď ju opustia študenti z predchádzajúcej skupiny,
- otázky na prednášajúceho adresovať iba zo svojho miesta, nepristupovať k prednášajúcemu priamo ku stolu.

Prosím sledujte priebežne ďalej našu webstránku. Prajeme pevné zdravie a tešíme sa na opätovné osobné stretnutia.

Academia Sapientia


Informácia k prednáškam plánovaným na február
Z dôvodu vrcholiacej omikron vlny a rekordných počtov nakazených považujeme za rizikové uskutočniť vo februári prednášky prezenčnou formou a preto začiatok prezenčnej výučby musíme presunúť na mesiac marec kedy by už podľa najnovších prognóz mala byť pandémia za nami. Predbežný dátum obnovenia prezenčnej výučby je stanovený na 15. marca, ale všetky termíny ešte potvrdíme.

Nechceme Vás pridlhú dobu ponechať bez štúdia a preto zverejníme pre každý kurz (s výnimkou kurzu Tréning pamäti II. kde informácie obdržíte osobitne emailom) materiály jednej prednášky (podklady + audionahrávka), materiály budú dostupné vo Vašich užívateľských profiloch v termínoch pôvodne avizovaných prednášok. Aktualizované termíny pre jednotlivé kurzy môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu, ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov.

Prosím sledujte priebežne našu webstránku pre aktuálne informácie a ohlásenie presného dátumu začiatku prezenčných prednášok. Prajeme pevné zdravie a tešíme sa na opätovné osobné stretnutia v marci 2022.

Academia Sapientia


Informácia k plánovaným decembrovým prednáškam
Nakoľko v priebehu novembra nedošlo k zlepšeniu pandemickej situácie nemôžeme prezenčne uskutočniť prednášky plánované na december podľa predošlého oznamu.

Aby ste však mohli zamestnať svoje mozgové bunky aj počas dlhých zimných večerov a neodvykli si od vzdelávania rozhodli sme sa zverejniť pre každý kurz (s výnimkou kurzu Tréning pamäti II. kde informácie obdržíte emailom) materiály jednej prednášky (podklady + audionahrávka), materiály budú dostupné vo Vašich užívateľských profiloch od nasledujúceho týždňa.

Najbližšie prednášky sú naplánované na 3. týždeň februára 2022, podrobnosti o jednotlivých termínoch môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu, ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov.

Prosím sledujte priebežne našu webstránku pre aktuálne informácie, ktoré zverejníme ak by bol nutný ďalší posun termínov alebo iná zmena. Prajeme pevné zdravie a tešíme sa na opätovné stretnutia v roku 2022.

Academia Sapientia


Informácia o dočasnom prerušení prezenčnej výučby
Vzhľadom na zaradenie Bratislavy do I. stupňa ohrozenia (červená) covid-automatu pre týždeň od 08.11.2021 ako aj rekordne stúpajúceho počtu nakazených prerušujeme po zvyšok novembra prezenčnú výučbu Academia Sapientia.

Tak ako bolo prisľúbené zatiaľ nepristupujeme k dištančnej forme výučby, ale prednášky plánované na zvyšok novembra boli presunuté na náhradné termíny v roku 2022. Podrobnosti o termínoch jednotlivých prednášok môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu, ku ktorému sa dostane v časti Zoznam kurzov.

Ak sa situácia zlepší v druhom decembrovom týždni (06.-09.12.2021) uskutočníme pre každý kurz jednu prezenčnú prednášku tak ako bolo pôvodne plánované, prosím sledujte priebežne našu webstránku pre aktuálne informácie. Dovtedy prajeme pevné zdravie a veríme v čo najskoršie opätovné stretnutia.

Academia Sapientia 05.11.2021


Pravidlá účasti na prednáškach Academia Sapientia
Prednášky Academia Sapientia sa môžu konať len pri dodržovaní opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR. Pri porušení týchto opatrení si vyhradzujeme právo odopretia vstupu študenta na prednášku.

Prednášok sa môžu zúčastniť len osoby v režime OTP:
t.j. osoba očkovaná, testovaná alebo ktorá prekonala ochorenie COVID-19
, za takú sa považuje:
1. osoba plne očkovaná, za plne očkovanú osobu sa považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
d) osoba do 12 rokov veku,

2. osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo

3. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Počas účasti na prednáške je nevyhnutné dodržiavať nasledovné opatrenia:
- povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 alebo vyšším bez výdychového ventilu; použitie respirátora je možné nahradiť rúškom, šálom alebo šatkou v týždni keď sa Bratislava nachádza v stupni Monitoring alebo v stupni Ostražitosť podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (COVID-19) – tzv. „COVID AUTOMAT“,

- v prípade prejavenia príznakov akútneho respiračného ochorenia (horúčka, únava, malátnosť, upchatý nos, bolesti hrdla, bolesť hlavy, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti svalov, strata čuchu a chuti atď.) opustiť priestory prednášok, zostať v domácej izolácii a kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,

- zákaz podávania rúk,

- zákaz konzumácie jedál a nápojov v prednáškovej miestnosti,

- povinnosť použiť dezinfekciu rúk pri vstupe do DK Ružinov,

- dodržiavať odstup 2 metre pri príchode a odchode z prednáškovej miestnosti,

- vstupovať do prednáškovej miestnosti až potom, keď ju opustia študenti z predchádzajúcej skupiny,

- otázky na prednášajúceho adresovať iba zo svojho miesta, nepristupovať k prednášajúcemu priamo ku stolu.

Nakoľko situácia sa neustále vyvíja, sledujte prosím preto pravidelne (aspoň v deň pred prednáškou) našu webstránku www.asapi.sk pre možné zmeny v uvedených opatreniach. Ak sa pre aktuálny stupeň COVID AUTOMAT-u pre Bratislavu nebude môcť časť prednášok konať v pôvodnom termíne najprv budú stanovené náhradné termíny konania prednášok. Až ak by tento presun nepostačoval, pristúpime k nahradeniu prednášok samoštúdiom.


Začiatok akademického roku 2021/2022
Tak ako sme pôvodne avizovali zápis pre akademický rok 2021/2022 sa bude konať 20. septembra 2021 od 9:00 do 12:00 v DK Ružinov, miestnosť č. 275. Pre študentov, ktorí uhradili školné do 14.09.2021 s použitím prideleného variabilného symbolu zo zálohovej faktúry nie je osobná účasť na zápise nutná a vyplnenú prihlášlu postačuje priniesť na prvú prednášku kurzu. Kto má záujem osobne sa informovať o niektorých kurzoch alebo prehliadnuť si miesto konania prednášok bude vítaný.

Výučba sa začne podľa plánu s dátumami prednášok uvedených v popise každého kurzu s dodržiavaním opatrení určených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Vzhľadom na ich priebežný vývoj zverejníme aktuálne opatrenia 20.09.2021 a budeme ich podľa potreby aktualizovať.

Veríme, že úspešne absolvujeme nový akademický rok a napriek pretrvávajúcim komplikáciám spojeným s pandémiou sa nebudeme musieť zriecť získavania nových poznatkov, ktoré náš všetkých napĺňajú.


Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 22.03.2017.

Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 06.03.2014.

Academia Sapientia © 2013 - 2022 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené