Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Vitajte na stránkach Academia Sapientia
Sme nezávislá inštitúcia, organizujúca rôzne vzdelávacie kurzy.

Informácia k prednáškam plánovaným na február
Pozorne sledujeme aktuálny vývoj novej vlny pandémie ako aj protipandemických opatrení a ubezpečujeme študentov, že najbližšie prednášky sa uskutočnia už v priebehu februára 2022, ak to situácia umožní tak aj v prezenčnej forme.

Najneskôr 8. februára zverejníme informácie, či sa najbližšie prednášky naplánované na 3. týždeň februára 2022 budú môcť konať prezenčnou alebo dištančnou formou. Predbežné termíny jednotlivých kurzov môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu, ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov.

Prosím sledujte priebežne našu webstránku pre aktuálne informácie. Prajeme pevné zdravie a tešíme sa na opätovné osobné stretnutia.

Academia Sapientia


Informácia k plánovaným decembrovým prednáškam
Nakoľko v priebehu novembra nedošlo k zlepšeniu pandemickej situácie nemôžeme prezenčne uskutočniť prednášky plánované na december podľa predošlého oznamu.

Aby ste však mohli zamestnať svoje mozgové bunky aj počas dlhých zimných večerov a neodvykli si od vzdelávania rozhodli sme sa zverejniť pre každý kurz (s výnimkou kurzu Tréning pamäti II. kde informácie obdržíte emailom) materiály jednej prednášky (podklady + audionahrávka), materiály budú dostupné vo Vašich užívateľských profiloch od nasledujúceho týždňa.

Najbližšie prednášky sú naplánované na 3. týždeň februára 2022, podrobnosti o jednotlivých termínoch môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu, ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov.

Prosím sledujte priebežne našu webstránku pre aktuálne informácie, ktoré zverejníme ak by bol nutný ďalší posun termínov alebo iná zmena. Prajeme pevné zdravie a tešíme sa na opätovné stretnutia v roku 2022.

Academia Sapientia


Informácia o dočasnom prerušení prezenčnej výučby
Vzhľadom na zaradenie Bratislavy do I. stupňa ohrozenia (červená) covid-automatu pre týždeň od 08.11.2021 ako aj rekordne stúpajúceho počtu nakazených prerušujeme po zvyšok novembra prezenčnú výučbu Academia Sapientia.

Tak ako bolo prisľúbené zatiaľ nepristupujeme k dištančnej forme výučby, ale prednášky plánované na zvyšok novembra boli presunuté na náhradné termíny v roku 2022. Podrobnosti o termínoch jednotlivých prednášok môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu, ku ktorému sa dostane v časti Zoznam kurzov.

Ak sa situácia zlepší v druhom decembrovom týždni (06.-09.12.2021) uskutočníme pre každý kurz jednu prezenčnú prednášku tak ako bolo pôvodne plánované, prosím sledujte priebežne našu webstránku pre aktuálne informácie. Dovtedy prajeme pevné zdravie a veríme v čo najskoršie opätovné stretnutia.

Academia Sapientia 05.11.2021


Pravidlá účasti na prednáškach Academia Sapientia
Prednášky Academia Sapientia sa môžu konať len pri dodržovaní opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR. Pri porušení týchto opatrení si vyhradzujeme právo odopretia vstupu študenta na prednášku.

Prednášok sa môžu zúčastniť len osoby v režime OTP:
t.j. osoba očkovaná, testovaná alebo ktorá prekonala ochorenie COVID-19
, za takú sa považuje:
1. osoba plne očkovaná, za plne očkovanú osobu sa považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
d) osoba do 12 rokov veku,

2. osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo

3. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Počas účasti na prednáške je nevyhnutné dodržiavať nasledovné opatrenia:
- povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 alebo vyšším bez výdychového ventilu; použitie respirátora je možné nahradiť rúškom, šálom alebo šatkou v týždni keď sa Bratislava nachádza v stupni Monitoring alebo v stupni Ostražitosť podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (COVID-19) – tzv. „COVID AUTOMAT“,

- v prípade prejavenia príznakov akútneho respiračného ochorenia (horúčka, únava, malátnosť, upchatý nos, bolesti hrdla, bolesť hlavy, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti svalov, strata čuchu a chuti atď.) opustiť priestory prednášok, zostať v domácej izolácii a kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,

- zákaz podávania rúk,

- zákaz konzumácie jedál a nápojov v prednáškovej miestnosti,

- povinnosť použiť dezinfekciu rúk pri vstupe do DK Ružinov,

- dodržiavať odstup 2 metre pri príchode a odchode z prednáškovej miestnosti,

- vstupovať do prednáškovej miestnosti až potom, keď ju opustia študenti z predchádzajúcej skupiny,

- otázky na prednášajúceho adresovať iba zo svojho miesta, nepristupovať k prednášajúcemu priamo ku stolu.

Nakoľko situácia sa neustále vyvíja, sledujte prosím preto pravidelne (aspoň v deň pred prednáškou) našu webstránku www.asapi.sk pre možné zmeny v uvedených opatreniach. Ak sa pre aktuálny stupeň COVID AUTOMAT-u pre Bratislavu nebude môcť časť prednášok konať v pôvodnom termíne najprv budú stanovené náhradné termíny konania prednášok. Až ak by tento presun nepostačoval, pristúpime k nahradeniu prednášok samoštúdiom.


Začiatok akademického roku 2021/2022
Tak ako sme pôvodne avizovali zápis pre akademický rok 2021/2022 sa bude konať 20. septembra 2021 od 9:00 do 12:00 v DK Ružinov, miestnosť č. 275. Pre študentov, ktorí uhradili školné do 14.09.2021 s použitím prideleného variabilného symbolu zo zálohovej faktúry nie je osobná účasť na zápise nutná a vyplnenú prihlášlu postačuje priniesť na prvú prednášku kurzu. Kto má záujem osobne sa informovať o niektorých kurzoch alebo prehliadnuť si miesto konania prednášok bude vítaný.

Výučba sa začne podľa plánu s dátumami prednášok uvedených v popise každého kurzu s dodržiavaním opatrení určených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Vzhľadom na ich priebežný vývoj zverejníme aktuálne opatrenia 20.09.2021 a budeme ich podľa potreby aktualizovať.

Veríme, že úspešne absolvujeme nový akademický rok a napriek pretrvávajúcim komplikáciám spojeným s pandémiou sa nebudeme musieť zriecť získavania nových poznatkov, ktoré náš všetkých napĺňajú.


Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 22.03.2017.

Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 06.03.2014.

Academia Sapientia © 2013 - 2021 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené