Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Vitajte na stránkach Academia Sapientia
Sme nezávislá inštitúcia, organizujúca rôzne vzdelávacie kurzy.

Letný semester akademického roku 2023/2024
Tešíme sa na ďalšie stretnutia s Vami počas letného semestra, ktorý sa začne prednáškami 08.02.2024 (párny štvrtok), 13.02.2024 (nepárny utorok), 14.02.2024 (nepárna streda) alebo 15.02.2024 (nepárny štvrtok).

Dovoľujeme si dať do Vašej pozornosti zmeny termínov niekoľkých prednášok letného semestra vyvolaných možnosťami prenájmu miestosti v DK Ružinov. Týkajú sa kurzov:
- Dejiny Európy I. namiesto štvrtka 22.02.2024 o 12:30 - 14:00 sa prednáška uskutoční v stredu 21.02.2024 o 14:10 - 15:40,
- Dejiny Európy I. prednáška 07.03.2024 sa uskutoční v čase 14:10 - 15:40,
- Tréning pamäti I. namiesto štvrtka 22.02.2024 o 14:10 - 15:40 sa prednáška uskutoční v štvrtok 15.02.2024 o 14:10 - 15:40,
- Tréning pamäti I. namiesto štvrtka 07.03.2024 o 14:10 - 15:40 sa prednáška uskutoční v štvrtok 29.02.2024 o 14:10 - 15:40,
- Dejiny a pamiatky Bratislavy I. namiesto štvrtka 22.02.2024 o 15:50 - 17:20 sa prednáška uskutoční v stredu 21.02.2024 o 15:50 - 17:20,
- Dejiny a pamiatky Bratislavy II. namiesto štvrtka 22.02.2024 o 17:30 - 19:00 sa prednáška uskutoční v stredu 21.02.2024 o 17:30 - 19:00.

Kompletný zoznam tém ako aj termínov prednášok všetkých kurzov nájdete v časti Zoznam kurzov.


PF 2024
Academia Sapientia ďakuje všetkým svojim študentom za prejavený záujem v roku 2023, praje im veselú oslavu Silvestra a najmä úspešný Nový rok 2024, v ktorom Vás opäť radi privítame na zaujímavých prednáškach a nových kurzoch.

Zápis do akademického roku 2023/2024
Oznamujeme všetkým študentom, že zápis pre akademický rok 2023/2024 sa konal 21. septembra 2023, ale stále je možné sa dodatočne prihlásiť na naše kurzy. Na kurzy o ktoré máte záujem je možné sa prihlásiť v informačnom liste jednotlivého kurzu ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov alebo pri niektorých kurzoch priamo na tomto mieste (nižšie). V informačnom liste kurzu sa dozviete aj podrobnosti o konkrétnych témach a dátumoch konania prednášok a spôsobe prihlásenia. Po vyplnení a odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám informácie potrebné k dodatočnému zápisu. Každý kurz sa koná v samostatný čas a žiadne dva kurzy sa nekonajú zároveň v rovnaký čas (nekryjú sa).

Prihlasovanie na kurzy akademického roku 2023/2024

Oznamujeme všetkým študentom a záujemcom, že sme spustili prihlasovanie na kurzy nového akademického roku 2023/2024.

Na kurz o ktorý máte záujem je možné sa prihlásiť v informačnom liste jednotlivého kurzu ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov alebo pri niektorých kurzoch priamo na tomto mieste (nižšie). V informačnom liste kurzu sa dozviete aj podrobnosti o konkrétnych témach a dátumoch konania prednášok a spôsobe prihlásenia sa. Každý kurz sa koná v samostatný čas a nekryje sa s iným.

Ak ste mali v štúdiu prestávku z dôvodu obáv pred pandémiou môžete sa prihlásiť do prebiehajúcich vyšších ročníkov kurzov a ďalej pokračovať.

Dávame do Vašej pozornosti niektoré vybrané kurzy, ktoré by Vás mohli zaujať:


Pamiatky Slovenska II.
Prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Kurz je zameraný na objavovanie zaujímavostí našej rodnej krajiny. Študenti budú oboznámení so slovenskými pamiatkami v podobe významných stavieb, prírodných krás, jednotlivých regiónov Slovenska (ktoré bude možné aj navštíviť prostredníctvom fakultatívnych exkurzií), ale aj so slovenskými zvykmi či tradíciami.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 08:30 - 10:00.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Osobnosti Slovenska
Prednáša Mgr. Katarína Králiková Pôsobí ako sprievodkyňa dejinami Bratislavy, blogerka a externá múzejná pedagogička. Absolvovala kurz Sprievodca cestovného ruchu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a aj v kurz Sprievodca cestovného ruchu so špecializáciou na Bratislavu, ktorý organizuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Zároveň má ukončený kurz Múzejná pedagogika v Slovenskom národnom múzeu a kurz Lektor v Asociácii lektorov a kariérnych poradcov. Na vlastivedných tematických prehliadkach približuje dejiny Bratislavy cez príbehy konkrétnych ľudí a zároveň píše blogy o inšpiratívnych osobnostiach Slovenska.

Kurz Osobnosti Slovenska ponúka možnosť spoznať výnimočných ľudí z dejín našej krajiny. Tých, ktorí po sebe zanechali výrazné stopy, obohacujúce diela, priekopnícke poznatky a inšpirácie pre ďalšie generácie. Tento cieľ kurzu naplníme cez nadobúdané vedomosti o ich živote.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 11:55 - 13:25.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Tréning pamäti I.
Prednáša Ing. Silvia Valovičová Počas svojho 15 ročného profesijného života pracovala ako ekonóm v medzinárodných aj národných spoločnostiach a niekoľko rokov strávila v neziskovom sektore. Zároveň sa od svojich šestnástich rokov venuje dobrovoľníckym aktivitám, ktoré ju v minulosti priviedli práve k tréningom pamäte. V rámci svojej spoločnosti organizuje tréningy pamäte pre seniorov aj širokú verejnosť.

Naša pamäť má úžasný potenciál v každom veku, ide len o to, ako ho čo najlepšie využiť. V priebehu kurzu sa naučíte techniky trénovania pamäte, vďaka ktorým si zapamätáte všetko čo chcete, alebo potrebujete od čísiel, tvárí, či vecí, už viac nebudete hľadať okuliare, kľúče, či nezabudnete PIN.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok (15.02.2024 a 29.02.2024 nepárny štvrtok) 14:10 - 15:40.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Dejiny a pamiatky Bratislavy I.
Prednáša Mgr. Bc. Juraj Kucharík Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na Ústave pro klasickou archeologii na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Zároveň pracuje v SNM – Historickom múzeu, kde sa zameriava predovšetkým na múzejnú edukáciu a prezentáciu. Venuje sa dejinám a pamiatkam Bratislavy. Publikoval viacero odborných a populárnych článkov z bratislavských dejín. Knižne publikoval vo vydavateľstve Dajama, s ktorým spolupracoval aj na vydaní spoločenských, vedomostno-zábavných hier.

Kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy predstavuje dejiny mesta od najstarších prehistorických dôb po súčasnosť. Cieľom kurzu je priblížiť poslucháčom politické a kultúrne dejiny Bratislavy, jej stavebné premeny, pamiatky a osobnosti.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok (21.02.2024 párna streda) 15:50 - 17:20.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Európske hlavné mestá kultúry III.
Prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Počnúc rokom 1985 Európska únia určuje minimálne jedno mesto ležiace na jej území, ktoré sa na konkrétny kalendárny rok stane Európskym hlavným mestom kultúry. Idea prepožičiavania tohto titulu je zližovanie Európanov zvýraznením ich bohatej a rôznorodej kultúry a zvyšovaním povedomia o ich spoločnej kultúre a hodnotách. Titul dosiaľ držalo 60 európskych miest, väčšina z nich bude predmetom jednotlivých prednášok, na ktorých sa študenti oboznámia s históriou, tradíciami, stavbami a ďalšími aspektami kultúry daného mesta.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 09:00 - 10:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Dejiny Európy I.
Prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD., LL.M.

Európa nie je najväčším svetovým kontinentom, no napriek tomu sa jej v určitom období podarilo ovládať celý svet a vďaka tomu výrazne ovplyvniť svetovú kultúru. Kurz rozdelených do piatich ročníkov sa venuje najvýznamnejším medzníkom európskych dejín, dôležitým panovníkom ako aj mocnostiam svojej doby. Úvodný prvý ročník je venovaný počiatkom európskej civilizácie a jej postupnému napredovaniu cez svetlé obdobie antiky po krušné chvíle raného stredoveku.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok (21.02.2024 párna streda) 12:30 - 14:00.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 22.03.2017.

Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 06.03.2014.

Academia Sapientia © 2013 - 2024 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené
ise nutná a vyplnenú prihlášlu postačuje priniesť na prvú prednášku kurzu. Kto má záujem osobne sa informovať o niektorých kurzoch alebo prehliadnuť si miesto konania prednášok bude vítaný.

Výučba sa začne podľa plánu s dátumami prednášok uvedených v popise každého kurzu s dodržiavaním opatrení určených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Vzhľadom na ich priebežný vývoj zverejníme aktuálne opatrenia 20.09.2021 a budeme ich podľa potreby aktualizovať.

Veríme, že úspešne absolvujeme nový akademický rok a napriek pretrvávajúcim komplikáciám spojeným s pandémiou sa nebudeme musieť zriecť získavania nových poznatkov, ktoré náš všetkých napĺňajú.

Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 22.03.2017.

Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 06.03.2014.

Academia Sapientia © 2013 - 2024 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené