Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Vitajte na stránkach Academia Sapientia
Sme nezávislá inštitúcia, organizujúca už od roku 2013 rôzne vzdelávacie kurzy (nielen) pre seniorov.

Predĺženie dištančného samoštúdia do 17. apríla 2020
Oznamujeme všetkým študentom, že nakoľko stále pretrváva zákaz organizovania verejných podujatí spolu s ďalšími opatreniami krízového štábu a Úradu verejného zdravotníctva SR pred šírením koronavírusu SARS-CoV-2 predlžujeme nahradenie prednášok dištančným štúdiom aj na prednášky plánované na dni 07. až 16. apríla 2020. Veríme, že v štúdiu nepoľavíte ani pri týchto improvizovaných podmienkach vyvolaných situáciou ovplyvňujúcou život na celom svete.

Prajeme všetkým pevné zdravie a naďalej Vám odporúčame priebežne sledovať našu webstránku pre aktuálne informácie ohľadom pokračovania štúdia.


Zrušenie prednášok 24. marca až 03. apríla 2020
Oznamujeme všetkým študentom, že z dôvodu pretrvávajúcich opatrení krízového štábu a Úradu verejného zdravotníctva SR pred šírením koronavírusu SARS-CoV-2 (okrem iného uzatvorenie škôl a zákaz organizovania verejných podujatí) sú aj prednášky plánované na dni 24. marca až 03. apríla 2020 zrušené a nahradené dištančným štúdiom tak ako pri predošlej prednáške každého kurzu. Veríme, že v štúdiu nepoľavíte ani pri týchto improvizovaných podmienkach vyvolaných situáciou ovplyvňujúcou život na celom svete.

Prajeme všetkým pevné zdravie a odporúčame Vám priebežne sledovať našu webstránku pre aktuálne informácie, keďže momentálne nevieme s istotou povedať, kedy opatrenia pominú a budeme môcť opätovne obnoviť výučbu prezenčným štúdiom.


Zrušenie prednášok 10. až 19. marca 2020
Oznamujeme všetkým študentom, že z dôvodu všeobecných opatrení pred šírením koronavírusu SARS-CoV-2 v Bratislavskom kraji (uzatvorenie stredných a vysokých škôl na najbližšie dva týždne) sú zrušené prednášky Academia Sapientia v dňoch 10. až 19. marca 2020. Prezenčná výučba bude nahradená dištančným samoštúdiom, namiesto konania prednášky budú pre študentov k dispozícii v prihlasovacích profiloch na stiahnutie dokumenty ku štúdiu doma, otázky k téme bude možné prediskutovať na začiatku nasledujúcej prednášky.

Vzniknutá situácia nás mrzí, avšak toto opatrenie považujeme za nevyhnutné vzhľadom na aktuálnu situáciu, ako aj k tomu, že uvedené ochorenie je rizikové najmä pre seniorov. Prajeme všetkým pevné zdravie a veríme, že sa budeme môcť zísť na prednáškach nasledujúcich v týždni od 23. marca 2020.

Nakoľko vývoj situácie nie je v súčasnosti možné predvídať, odporúčame Vám priebežne sledovať našu webstránku.


Začiatok akademického roku 2019/2020
Oznamujeme všetkým študentom, že akademický rok 2019/2020 sa začína prvými prednáškami dňa 24.09.2019 a nasledujúce dni, podľa harmonogramu určeného pre každý kurz. Termíny prednášok sa môžete dozviedieť v informačnom liste kurzov, ku ktorým sa dostanete v časti Zoznam kurzov.

Každý kurz sa koná v samostatný čas a žiadne dva kurzy sa nekonajú zároveň v rovnaký čas (nekryjú sa). Môžete si stiahnuť aj kompletný rozvrh Academia Sapientia 2019/2020.


Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 22.03.2017.

Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 06.03.2014.

Academia Sapientia © 2013 - 2020 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené